Aanbesteding in de gesloten jeugdhulp

Nicolette Plat
09 augustus 2020
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Het is onacceptabel, teleurstellend en in strijd met internationale rechten van het kind dat gemeentelijke besluitvorming ertoe leidt dat de jeugdige door financieringsproblemen en gebrekkige informatieverstrekking noodgedwongen nog langer in een instelling voor gesloten jeugdhulp moet blijven, terwijl de geslotenheid niet noodzakelijk en zelfs potentieel schadelijk is voor de jeugdige. Dit terwijl de rechtbank eerder een klemmend beroep op de betrokken wethouder heeft gedaan. Dat overweegt de kinderrechter in Alkmaar in een uitspraak van 23 juni 2020

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2020:4691