Arbeidsrecht

De reikwijdte van de “Xellanorm” verder uitgelegd.

Inmiddels is er een aantal artikelen op deze website gepubliceerd over de beëindiging van dienstverbanden op verzoek van langdurig arbeidsongeschikten, onder toekenning van een transitievergoeding en een daarop volgend beroep van de werkgever op de compensatieregeling bij het UWV (“kan…
Lees artikel
Arbeidsrecht

Betasten Knabbel en Babbel leidt tot ontslag op staande voet

Inleiding   Binnen de arbeidsrechtelijke praktijk komen er bijzondere situaties voor en de hierna te bespreken uitspraak onderstreept dat nog maar weer eens. Ook om andere redenen is de uitspraak interessant. Wat was er aan de hand?   De feiten…
Lees artikel
Strengere en modernere regels ter bescherming van de consument.
Lees verder
Een “aanbesteding-light-verplichting” voor gemeente en andere overheidsinstanties
Lees verder
Haastige spoed ? Doe het ook dan goed.  
Lees verder
Wanprestatie door corona-crisis. Overmacht of onvoorziene omstandigheden?
Lees verder
Intentieovereenkomst: intentie of overeenkomst ?
Lees verder
Afspraak is afspraak.
Lees verder
Conservatoir beslag leggen gaat niet zo maar.
Lees verder
Vertegenwoordigingsbevoegd ?
Lees verder