Arbeidsrecht

De reikwijdte van de “Xellanorm” verder uitgelegd.

Inmiddels is er een aantal artikelen op deze website gepubliceerd over de beëindiging van dienstverbanden op verzoek van langdurig arbeidsongeschikten, onder toekenning van een transitievergoeding en een daarop volgend beroep van de werkgever op de compensatieregeling bij het UWV (“kan…
Lees artikel
Arbeidsrecht

Betasten Knabbel en Babbel leidt tot ontslag op staande voet

Inleiding   Binnen de arbeidsrechtelijke praktijk komen er bijzondere situaties voor en de hierna te bespreken uitspraak onderstreept dat nog maar weer eens. Ook om andere redenen is de uitspraak interessant. Wat was er aan de hand?   De feiten…
Lees artikel