Game, set and match voor schuldeiser van Boris Becker

Nieuws

Arthur Sweens
22 juni 2017
Ondernemings- en Faillissementsrecht


Game, set and match voor schuldeiser van Boris Becker Boris Becker failliet De tennislegende Boris Becker is op 21 juni door een rechtbank in Londen in staat van faillissement verklaard. Hij won vele grand slam titels (in 1985 op zijn 17e de jongste Wimbledon winnaar ooit) en beëindigde eind jaren negentig zijn imposante loopbaan. De rechter die zijn faillissement uitsprak, had hem toen zij jong was nog op de televisie zien spelen. Volgens de berichten bedroeg zijn prijzengeld zeker 22 miljoen euro en zullen zijn reclame inkomsten een veelvoud hebben bedragen. Fascinerende vraag is hoe zo iemand failliet kan gaan. Gelijk voor de wet Een eerste observatie is dat iedereen gelijk is voor de wet . Een tweede observatie is dat als je je schulden niet betaalt, de schuldeiser het faillissement van de debiteur kan aanvragen. Ook beroemde mensen hebben kennelijk schulden en ook zij laten die wel eens onbetaald. In de toestand verkeren van niet betalen In Nederland kan een rechtbank een faillissement uitspreken als de schuldenaar (een particulier of een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap) "verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen". In Engeland zal een gelijksoortige regel gelden. Aan die voorwaarde is voldaan als gedurende enige tijd twee of meer schuldeisers onbetaald blijven. De bedoeling van een faillissement is het verdelen van het vermogen van de failliet onder de gezamenlijke schuldeisers. Als er slechts één schuldeiser is, mag de rechter het faillissement niet uitspreken. De schuldeiser zal dan de weg van gerechtelijke incasso en executie van een vonnis door de deurwaarder moeten bewandelen. Het komt voor dat een schuldenaar er voor zorgt dat hij al zijn schuldeisers betaalt maar die ene schuldeiser waar hij een hekel aan heeft niet. Steunvorderingen worden dan snel betaald in het zicht van een verzoek tot faillietverklaring. Die enig overgebleven schuldeiser zal dan niet het faillissement van zijn schuldenaar kunnen afdwingen maar moeten procederen. Vordering opeisbaar Er hoeft slechts één vordering van een schuldeiser opeisbaar te zijn. Dat hoeft niet per se de vordering van de aanvrager te zijn maar mag ook een steunvordering zijn. Een vordering is opeisbaar wanneer de termijn waarbinnen deze had moeten worden betaald, is verstreken. Het is verstandig de debiteur ook altijd schriftelijk te sommeren en een duidelijke termijn voor betaling te stellen. De debiteur raakt dan in verzuim als hij niet binnen die termijn van de sommatie (ingebrekestelling) heeft betaald. Reden niet betaling niet relevant Voor de beoordeling van een verzoek tot faillietverklaring maakt het niet uit waarom een schuld onbetaald blijft. Of dat nu betalingsonwil of betalingsonmacht is doet er niet veel toe. Het gaat erom dat een schuld niet wordt betaald. Als er een verweer is waarom er niet wordt betaald, dan moet dan verweer wel hout snijden. De vordering kan bijvoorbeeld niet meer bestaan, of al betaald zijn of verrekend zijn met een tegenvordering. Die omstandigheden zal de schuldenaar moeten aantonen en onderbouwen. De schuld van Boris Becker dateert volgens de berichten al vanaf 2015. De advocaten van de tennisheld vroegen de rechter nog om een laatste uitstel om hem de gelegenheid te bieden zijn schuld te regelen. Hij zou een woning op Mallorca ter waarde van 6 miljoen euro kunnen verhypothekeren om zijn schuld te herfinancieren. De rechter was echter onverbiddelijk en zij had de indruk dat Boris Becker te lang zijn kop in het zand had gestoken. Zijn advocaat meldde daarop dat hij inderdaad niet "a sophisticated individual" was als het aankwam op financiële zaken. Om 11.23 uur werd het faillissement uitgesproken. Summierlijk blijken van de toestand De aanvrager van het faillissement hoeft niet te bewijzen dat de schuldenaar verkeert in de toestand van opgehouden hebben te betalen. Voldoende is dat die situatie aannemelijk is gemaakt. Dat is een veel lichtere toets waar sneller aan kan worden voldaan. Failliet voor alle schuldeisers De gevolgen van een faillietverklaring zijn groot. Het faillissement is er voor alle schuldeisers en niet alleen voor de schuldeisers die bij de aanvraag betrokken waren. Dit betekent dat het volledige vermogen van de failliet net zo lang wordt verzilverd tot dat alle schuldeisers en de kosten van behandeling van het faillissement volledig zijn voldaan. De failliet is de controle over zijn vermogen kwijt, tijdens het faillissement is de curator "de baas" en hij/zij bepaalt wat er gebeurt. Het vermogen van Boris Becker zal verspreid over de wereld zijn. Voor de curator wordt het nog een interessante klus om dit vermogen te inventariseren en uit te winnen. Wat valt hier van te leren? Een les is in ieder geval om schulden tijdig te regelen en het er niet op aan te laten komen. Op een gegeven moment is de maat vol en geeft ook een rechter geen uitstel meer. Overspeel je hand niet! Dit artikel is geschreven door Arthur Sweens, advocaat voor ondernemers en curator in Noord-Holland (Alkmaar tot Den Helder). Heeft u vragen? Bel Arthur Sweens op 0223-660114 of 06 22423073 (ook voor Whatsapp) of mail naar sweens@knuwer.nl