Gevolgen coronavirus voor werkgever

Marieke Frank
21 maart 2020


In dit artikel zal ik ingaan op de gevolgen van het coronavirus voor de werkgever.

 

Uitgangspunt in het arbeidsrecht is dat de werkgever een zorgplicht heeft richting zijn werknemers. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever zijn werknemers een veilige en gezonde werkomgeving dient te bieden. Zorg er daarom voor dat u binnen uw organisatie maatregelen treft om besmetting van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Bij deze maatregelen kunt u denken aan:

 

* Werknemers informeren over de gevaren van het coronavirus;

* Zorgdragen voor desinfecterende zeep en papieren handdoeken;

* Werknemers zo veel als mogelijk thuis laten werken;

* Werknemers op kantoor op gepaste afstand van elkaar laten werken.

 

Mocht een werknemer persé op kantoor willen werken en niet thuis, dan kunt u dit in de meeste gevallen niet verbieden. Dit is anders wanneer de werknemer verkoudheidsklachten heeft (denk aan neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts). Dan bent u richting uw andere werknemers verplicht om deze werknemer naar huis te sturen. Deze werknemer heeft dan wel recht op doorbetaling van zijn salaris. U kunt deze werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Wel kunt u deze werknemer vragen om toch zoveel mogelijk vanuit huis te werken, uiteraard zolang de situatie dat toelaat.

 

Andersom kan zich ook de situatie voordoen dat een werknemer niet naar het werk durft te komen uit angst voor besmetting. Hoofdregel is dan dat een werknemer niet zomaar mag weigeren om op het werk te komen. Dit is alleen anders wanneer de werknemer gegronde redenen heeft, zoals bijvoorbeeld een collega met verkoudheidsklachten die toch nog gewoon op het werk rondloopt, of in het geval de werkgever onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Mocht u te maken krijgen met een werknemer die niet op het werk durft te komen, dan raad ik u aan om met deze werknemer in gesprek te gaan en uit te leggen welke voorzorgsmaatregelen u heeft getroffen.

 

Mocht een werknemer niet op het werk kunnen komen, bijvoorbeeld omdat er (nog) geen opvang voor de kinderen geregeld is of bijvoorbeeld omdat één van de kinderen ziek is, dan bestaat voor deze werknemer de mogelijkheid om calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof op te nemen. Beide vormen van verlof zijn bedoeld als een soort noodmaatregel om de werknemer even de tijd te gunnen om thuis maatregelen te kunnen treffen. Het gaat dan om een korte periode van enkele uren of enkele dagen, afhankelijk van de situatie. Het staat de werknemer uiteraard vrij om daarna zelf vakantiedagen op te nemen om een langere tijd thuis te kunnen zijn.

 

Mocht u door het coronavirus onvoldoende werk hebben om alle werknemers aan het werk te houden, dan kunt u onder omstandigheden een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Let op: deze maatregel komt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting, u kunt dus geen werktijdverkorting meer aanvragen. Op grond van de NOW kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Eén van de vereisten om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te kunnen komen is dat u tenminste 20% omzetverlies verwacht vanaf 1 maart 2020. Verder wordt van u verwacht dat u 100% van het salaris aan uw werknemers door betaalt. Het staat u bovendien niet vrij om een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat u de tegemoetkoming ontvangt. Het UWV zal in eerste instantie aan u een voorschot betalen op de tegemoetkoming. Achteraf zal dan worden vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en hoe hoog de tegemoetkoming zal zijn. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de verdere invulling van de NOW. De verwachting is dat u op korte termijn een NOW-aanvraag kunt gaan indienen. 

 

Dit artikel is geschreven door mr. Marieke Frank van Knuwer advocaten te Den Helder. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over het coronavirus op de werkvloer, of wellicht andere vragen op het gebied van het arbeidsrecht, neem dan gerust contact met haar op. Haar directe telefoonnummer is 0223-239012 en haar e-mailadres is: frank@knuwer.nl.