Herexamen voor werknemers?

Roel van Velzen
08 augustus 2017
Arbeidsrecht


Een werkgever in de verpakkingsindustrie verkeerde in zwaar weer en zag een efficiëntieslag op de afdeling Afwerking als een noodzakelijke maatregel op weg naar verbetering. Om dit te bereiken werd een “Opleidingsplan Vouwen en Plakken” opgesteld. Werknemers kregen zowel theoretische als praktische training en gingen vervolgens op voor een praktijkexamen, waarbij van hen minstens een cijfer 3 op een schaal van 4 werd verwacht. De voorman van een ander team trad als examinator op.

Dit examen werd door alle kandidaten, op een na, gehaald. Deze ene werknemer was inmiddels 27 jaar werkzaam in zijn eigen functie, maar scoorde in eerste instantie een 2,9 en aansluitend respectievelijk een 2,7 en 2,8 op twee achtereenvolgend aangeboden herexamens.

De werkgever vroeg ontslag aan wegens disfunctioneren, maar de werknemer was het daar niet mee eens; hij had al die jaren zijn werk toch voldoende gedaan?

Het woord was aan de kantonrechter te Zutphen. Deze stelde voorop dat van de werknemer mag worden verlangd dat hij “meegroeit” met zijn functie. In dit geval werden van de werknemer, die al bijna dertig jaar naar behoren functioneerde, echter geheel nieuwe vaardigheden verwacht. In feite was er daarmee sprake van een eenzijdige functiewijziging, en daarvoor gelden zeer strenge eisen (waaraan niet was voldaan). Ook achtte de kantonrechter de wijze van examineren onvoldoende objectief en de eis van 3 uit 4 aan de (te) strenge kant.

De afloop van deze procedure laat zich vervolgens raden: disfunctioneren werd niet aannemelijk geacht en voor een ontslag op die grond was daarom geen aanleiding. De werknemer behield dus zijn baan.

In deze specifieke situatie lijkt mij dat een juiste afloop, die duidelijk maakt dat het tussentijds (her-)examineren van werknemers zijn grenzen kent. Tegelijk wordt het examen als instrument voor kwaliteitsverbetering niet principieel van de hand gewezen en bevat de uitspraak aanwijzingen voor de invulling van een wel acceptabel traject. Spreekt de gedachte van een (her-)examen voor uw werknemers u als werkgever aan, laat u zich dan ook niet direct ontmoedigen en kom met ons praten over de mogelijkheden!

 

Dit artikel is geschreven door mr. Roel van Velzen. De uitspraak in kwestie is te vinden door middel van de volgende link:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:7161

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt contact met hem opnemen of één van de andere leden van onze vakgroep Arbeidsrecht;

Advocaten:

Knuwer advocaten Alkmaar : Ronald Muurlink, Roel van Velzen.

Knuwer advocaten Den Helder : Marieke Frank.