Het nieuwe ontslagrecht; oude wijn in nieuwe zakken?

Nieuws

Roel van Velzen
13 oktober 2015
Arbeidsrecht


Dat het ontslagrecht per 1 juli jl. ingrijpend is veranderd zal voor u geen nieuws meer zijn. Inmiddels hebben de nieuwe wetboekjes de oude vervangen en is het interessant te volgen hoe de rechterlijke macht de nieuwe regels toepast. De volgende uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam wil ik u in dit verband niet onthouden. De aanleiding tot het door de werkgever, een tandartspraktijk, ingediende verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst was gelegen in de door werkneemster, een tandartsassistente, geuite beschuldiging van ongewenste aanrakingen door de tandarts. Hoewel zij die aantijging later afzwakt, en blijkt dat deze voortkomen uit haar eigen traumatische verleden, heeft zij deze intussen wel met al haar collega’s gedeeld. De kantonrechter besluit de arbeidsovereenkomst inderdaad te ontbinden. Dit doet hij niet op basis van verwijtbaar handelen van de werknemer, maar wél op grond van de eveneens gestelde verstoorde verhoudingen die – in de ogen van de werkgever – verdere vruchtbare samenwerking rond de tandartsstoel onmogelijk maken. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden met inachtneming van de opzegtermijn van een maand, maar zonder toekenning van enige ontslagvergoeding (tegenwoordig “transitievergoeding” genoemd). Deze beslissing, te vinden via deze link, is voor arbeidsrechtsjuristen wellicht niet heel spectaculair te noemen. Hij vormt echter wel een eerste aanwijzing voor een niet revolutionair andere ontslagpraktijk. Waar veel arbeidsrechtsdeskundigen verwachtten dat de kantonrechter, nu hij geen vergoeding naar billijkheid meer kon toekennen, veel minder snel tot ontbinding zou besluiten, was het voor deze kantonrechter in feite “business as usual”. Op de nuchtere vaststelling dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst onwenselijk was volgde eenvoudigweg ontslag. Dit artikel is geschreven door mr. Roel van Velzen.
Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt contact met hem opnemen of één van de andere leden van onze vakgroep Arbeidsrecht.

Knuwer advocaten Alkmaar: Ronald Muurlink, Roel van Velzen.
Knuwer advocaten Den Helder: Marieke Frank.