Intentieovereenkomst: intentie of overeenkomst ?

Harm van Lingen
16 december 2019
Contractenrecht en Incasso

In mijn praktijk zie ik nog wel eens een intentieovereenkomst langs komen waarvan je je kernachtig kan afvragen; is dat nou het vastleggen van een intentie, of is het nou een ‘echte’ overeenkomst ?

Een intentieovereenkomst (ook wel in goed Nederlands ‘letter of intent’ (oftewel een LOI) genoemd)  is bedoeld om voorafgaand aan de uiteindelijk beoogde, nog te sluiten, overeenkomst, afspraken vast te leggen over die voorfase. Denk daarbij aan:

  • wie draagt welke kosten van onderzoek en voorbereiding,
  • hoe gaan we om met vertrouwelijke gegevens,
  • met wie wordt er allemaal wel of niet gesproken en onderhandeld (exclusiviteit of niet),
  • wanneer zal er wel of niet een rechtsgeldige deal gesloten (mondelinge overeenstemming al voldoende of pas als er een handtekening is) en
  • is er volledige vrijheid om wanneer dan ook te stoppen met onderhandelen of niet ?

 

Intentieovereenkomsten worden vaak gesloten voorafgaand aan het aangaan van een samenwerking of het doen van een overname van een onderneming of het overnemen van aandelen in een BV, of juist bij (beter: voorafgaand aan) een beëindiging van een samenwerking.

 

Het wordt echter verwarrend als er in die overeenkomst, die intentieovereenkomst genoemd wordt, niet alleen intenties staan en ‘voorafspraken’, maar ook al ‘echte’ afspraken over de koop, overname of beëindiging van de samenwerking.  Best wel vaak komt het voor dat er diverse definitieve afspraken op vele subonderdelen worden gemaakt en dat bepaalde andere onderdelen nog uit-onderhandeld moeten worden en dat men dan die deelafspraken al vast legt in -wat men dan noemt- een intentieovereenkomst. Dat kan verwarrend zijn, omdat dan niet meer duidelijk is of dat al definitieve geldende afspraken zijn, of dat het alleen maar een intentie weergeeft en er nog volledige vrijheid is om ‘af te haken’. Het is dus van groot belang dat er dan in die (als intentieovereenkomst aangeduide) overeenkomst, ook duidelijk wordt aangegeven of die deelafspraken wel of niet gelden als er over de rest van de uit te werken aspecten geen overeenstemming wordt bereikt.

 

De precieze formulering is in een overeenkomst altijd belangrijk en ‘voer’ voor de contractenrechtadvocaat. Dat geldt dus des te meer voor de intentieovereenkomst. Het gaat er om dat duidelijk wordt gemaakt welke (deel)afspraak ‘slechts’ een intentie weergeeft en welke (deel)afspraak een definitieve afspraak is.

 

Mijn intentie met het voorgaande is om met u de afspraak te maken dat als u de intentie heeft om afspraken over intenties vast te gaan leggen, u de intentie heeft om dan eerst een afspraak met mij te maken om uw intentie te bespreken. Is dat afgesproken ? (;-)

 

Harm van Lingen is advocaat aansprakelijkheids- en contractenrecht bij Knuwer advocaten te Alkmaar. Voor nader advies kunt u hem bereiken via 072-2001043 (rechtstreeks) of 072-5127117 (kantoor Alkmaar) en via harmvanlingen@knuwer.nl.