Medeplegen en medeplichtigheid

Nieuws

Rob Wortelboer
03 augustus 2015


Inleiding Veel verdachten gaan ervan uit dat de rechter hen minder zwaar straft als ze verklaren een delict samen met andere gepleegd te hebben; de gedachte is dan: “Gedeelde schuld is halve schuld.” Maar niets is minder waar, want de rechter zal ieder van de betrokkenen juist zwaarder straffen als medeplegen bewezen is. Daarom is het goed het verschil tussen plegen, medeplegen en medeplichtigheid te kennen en daar bij een eventueel politieverhoor rekening mee te houden. Medeplegen Het medeplegen houdt een samenwerking in die verder gaat dan bij medeplichtigheid: ten eerste een bewuste samenwerking en ten tweede een gezamenlijke uitvoering. Naarmate de samenwerking intensiever is, stelt de rechter minder eisen aan de gezamenlijke uitvoering, en omgekeerd. Voor medeplegen is trouwens niet nodig dat iemand daadwerkelijk aan de uitvoering deelneemt, als er maar van een bewuste, nauwe en volledige samenwerking sprake is; denk aan bijvoorbeeld planning, voorbereiding en organisatie. Medeplegers zijn min of meer gelijkwaardige deelnemers, met ieder een vergelijkbaar aandeel. Medeplichtigheid Bij medeplichtigheid gaat het niet om twee of meer medeplegers, maar om een of meer plegers plus een of meer medeplichtigen. De verhouding tussen de medeplichtige en de pleger is ongelijkwaardig: de pleger neemt het gehele misdrijf voor zijn rekening, maar de medeplichtige ondersteunt slechts de uitvoering. Bij medeplichtigheid is geen bewuste samenwerking vereist, zoals bij medeplegen. Verschil Het verschil tussen medeplegen en medeplichtigheid zit vooral in de mate van betrokkenheid bij het delict. Die betrokkenheid wordt niet alleen afgeleid uit de fase waarin het delict gepleegd wordt, maar ook uit de voorfase en de nafase ervan. Bij die voorfase kunt u denken aan vooraf gemaakte afspraken, aan instemming en nalaten om in te grijpen. Denk bij die nafase aan het vervoeren van de buit en het meeprofiteren van het gestolene. Op de uitkijk staan kan zowel als medeplegen als medeplichtigheid worden gezien, afhankelijk van de betrokkenheid bij het maken van de plannen en bij de verdere uitvoering van het misdrijf. Straf Een medepleger wordt zwaarder gestraft dan een enkele pleger en een medeplichtige wordt lichter gestraft dan een enkele pleger. Voor wat betreft de te verwachten straf  scoort dus de medepleger het hoogst, de pleger gemiddeld en de medeplichtige het laagst. Contact Als u vragen hebt, kunt u bellen of mailen met: Knuwer advocaten Den Helder:  Geert Lieffijn, 0223 660114, lieffijn@knuwer.nl Knuwer advocaten Alkmaar: Kemal Dirlik, 072 – 5127117, dirlik@knuwer.nl