Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Nieuws

Marieke Frank
10 april 2017
Arbeidsrecht


Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Ontbindende voorwaarde

In de praktijk komt het voor dat in een arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde is opgenomen. Zo’n ontbindende voorwaarde houdt dan in dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt wanneer de werknemer niet voldoet aan die voorwaarde. Daarbij kan gedacht worden aan voorwaarden zoals het behalen van een diploma of examen of het voldoen aan andere (voor de functie relevante) criteria, zoals het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag, het hebben van een rijbewijs of een geschiktheidsverklaring van DNB om werkzaam te mogen zijn in de financiële sector. Strikte eisen Hoewel het een werkgever op zich vrij staat om dergelijke afspraken met een werknemer te maken, is het de vraag of een ontbindende voorwaarde achteraf standhoudt. In de rechtspraak is aangenomen dat een arbeidsovereenkomst kan eindigen door een ontbindende voorwaarde. Maar de Hoge Raad heeft wel strikte eisen gesteld aan een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. Van belang is of de arbeidsovereenkomst door het intreden van de voorwaarde inhoudsloos wordt, of de voorwaarde objectief bepaalbaar is en of het intreden van de voorwaarde niet door de werkgever kan worden beïnvloed. Werkgever mag geen invloed hebben op intreden voorwaarde In januari 2017 oordeelde het Hof Amsterdam over een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst van een groep musicalspelers. De ontbindende voorwaarde hield in dat de arbeidsovereenkomst ook eerder kon eindigen wanneer de musicalproductie eerder zou stoppen dan de afgesproken datum. Door een tegenvallende opkomst heeft de werkgever besloten de productie eerder te beëindigen en daarmee ook de contracten van de werknemers eerder te beëindigen. De kantonrechter oordeelde dat door deze ontbindende voorwaarde de arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig zijn geëindigd. De musicalspelers waren het niet eens met deze beslissing en zijn in hoger beroep gegaan bij het Hof. Het hof heeft geoordeeld dat deze ontbindende voorwaarde niet geldig is, omdat de voorwaarde zeer ruim is geformuleerd en de werkgever een grote vrijheid heeft met betrekking tot het al dan niet voortzetten van de musicalproductie. Door de uitspraak van het Hof zijn de arbeidsovereenkomsten dus niet eerder geëindigd. Advies Mocht u als werkgever een ontbindende voorwaarde willen opnemen in een arbeidsovereenkomst, zorgt u er dan voor dat die voorwaarde voldoende objectief bepaalbaar is en dat u zelf geen invloed heeft op de vervulling van de voorwaarde. Heeft u twijfels over het opnemen van een bepaalde ontbindende voorwaarde in  de arbeidsovereenkomst, neemt u dan gerust contact met ons op. Uitspraak U kunt deze uitspraak vinden door middel van de volgende link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:163&showbutton=true&keyword=musical Informatie Dit artikel is geschreven door mr. Marieke Frank Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt contact met haar opnemen of één van de andere leden van onze vakgroep Arbeidsrecht;   Knuwer advocaten Den Helder:  Marieke Frank, Telefoonnummer: 0223-660114 Knuwer advocaten Alkmaar:  Ronald Muurlink, Roel van Velzen, Telefoonnummer: 072-5127117