Partneralimentatie in 2020 van twaalf naar vijf jaar

Eveline Martina-Dirks
27 mei 2019
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de alimentatieduur in de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn wettelijke uitzonderingen:

  • Bij langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. In dit geval geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt (dus maximaal tien jaar);
  • Bij langdurige huwelijken (langer dan 15 jaar), waarbij de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is. Deze heeft recht op tien jaar alimentatie.
  • Voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt (dus maximaal twaalf jaar).

Er bestaat ook een hardheidsclausule: drie maanden voor het eindigen van de alimentatieduur kan om een verlenging worden verzocht bij de rechter.

Alleen voor nieuwe gevallen na 1 januari 2020

De wet gaat (naar alle waarschijnlijkheid) in op 1 januari 2020. De wet geldt dan alleen voor de nieuwe gevallen. Als er al een verzoekschrift is ingediend of een bijdrage is vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden.

Wat betekent de nieuwe wet voor u?

De wetgever heeft duidelijk bepaald dat de wetswijziging alleen zal gelden voor de echtscheidingen na 1 januari 2020. Mogelijk kan er wel al rekening worden gehouden met de nieuwe visie van de wetgever. Hoe de rechtspraak hiermee omgaat, zal moeten blijken. Wat de nieuwe wet voor u betekent kan aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden beoordeeld worden.

Heeft u behoefte aan overleg? Neem contact op met mr. Eveline Dirks (Knuwer advocaten Alkmaar) op telefoonnummer 072-5127117 of per mail dirks@knuwer.nl