Strafbeschikking

Nieuws

Rob Wortelboer
13 april 2016
Strafrecht


Het kan gebeuren dat u een strafbeschikking ontvangt. Soms gaat dat per post en soms via een zogeheten ‘OM-zitting’, een zitting van het openbaar ministerie. Bij een strafbeschikking komt er geen rechter aan te pas; alleen de officier van justitie (de aanklager!). Een heel goede reden dus om een strafrechtadvocaat te raadplegen. Wanneer u een strafbeschikking krijgt voor iets dat u niet hebt gedaan, moet u altijd ‘verzet’ instellen. Denk aan uw strafblad, want voor veel banen en stages hebt u een verklaring omtrent het gedrag (“verklaring van goed gedrag”) nodig! Ook bijvoorbeeld medeschuld van de aangever, overmacht en noodweer (zelfverdediging) kunnen redenen zijn om in verzet te gaan. Als u de strafbeschikking per post hebt ontvangen en u bent het er niet mee eens, vraag dan uw advocaat ‘verzet’ in te stellen tegen die beschikking. Neem wel direct contact op, want de termijn voor verzet duurt maar 14 dagen. Als u een uitnodigingsbrief van de officier van justitie krijgt om op een ‘OM-zitting’ te verschijnen, vraag dan om advies aan een advocaat. Die kan het dossier opvragen, samen met u bekijken of er voldoende bewijs is voor de beschuldiging en zo ja, of er redenen zijn tot strafvermindering en samen (of in uw plaats) naar de zitting gaan. Soms is bijstand van een advocaat op een OM-zitting zelfs verplicht. U bent van harte welkom. Knuwer advocaten Den Helder: Geert Lieffijn, 0223-660114, lieffijn@knuwer.nl Knuwer advocaten Alkmaar: Kemal Dirlik, 072-5127 117, dirlik@knuwer.nl