Uitnodiging voor een Seminar

Nieuws

14 november 2016


Uitnodiging voor een seminar over de meest gemaakte fouten bij het contracteren en de (on)mogelijkheden bij het terugvorderen van BTW op oninbare vorderingen.

Donderdag 24 november 2016 te 15.00 uur in Restaurant De Burg te Noord-Scharwoude.

Hoe vaak gebeurt het niet dat men denkt dat er goede afspraken zijn gemaakt, maar er achteraf toch problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat er zaken niet of niet goed (schriftelijk) geregeld zijn, uw leverancier niet (goed/tijdig) levert en/of uw klant niet betaalt en geen verhaal biedt? Veel ondernemers worstelen daarbij met hun (slecht betalende) debiteuren. Als een klant niet kan of wil betalen, kan de ondernemer de Belastingdienst vragen om teruggaaf van de omzetbelasting die eerder op aangifte is voldaan. Onder de huidige regels moet de ondernemer dan wel aannemelijk maken dat de klant niet heeft betaald en ook niet meer zal gaan betalen. Dit lijkt eenvoudig, maar de praktijk leert dat dit zeker niet altijd zo eenvoudig is. Op basis van nieuwe kabinetsplannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd wordt dit proces vanaf 1 januari 2017 vereenvoudigd. De praktijk leert dat er behoefte is aan duidelijkheid en uitleg over de wijze van contracteren, zodat tot een betere risico-inschatting kan worden gekomen. Daarnaast merken wij dat niet iedereen op de hoogte is van de veranderende regelgeving op het gebied van de terugvordering van BTW op oninbare debiteuren. Knuwer advocaten en RSM Netherlands Belastingadviseurs praten u graag bij over de ontwikkelingen hierin en zullen u handvatten bieden waarmee u voor uw onderneming geld kan besparen. Dat willen we immers toch allemaal!! De lezing zal worden verzorgd door mr. Harm van Lingen en mr. Wouter Ursem van Knuwer advocaten en mevrouw mr. Liesbeth de Groot (specialist btw bij RSM). Indien u interesse heeft om bij deze workshop aanwezig te zijn, kunt u zich daarvoor aanmelden via receptie@knuwer.nl. Mocht u relaties hebben voor wie het van belang zou kunnen zijn, voelt u zich vrij de uitnodiging onder hun aandacht te brengen, hen uit te nodigen en/of hen hiervoor aan te melden. Voor vragen over het seminar kunt u contact opnemen met Wouter Ursem via ursem@knuwer.nl of telefonisch via: 072 – 512 7117.   We zien u graag op 24 november a.s.! Met vriendelijke groet,   Namens Harm van Lingen, Wouter Ursem en Liesbeth de Groot (RSM)   Knuwer advocaten
 
receptie@knuwer.nl  -   www.knuwer.nl Kantoor Alkmaar - Postbus 75 - 1800 AB Alkmaar - Comeniusstraat 10a - T: 072 5127117 - F: 072 5126957 Kantoor Den Helder - Postbus 42 - 1780 AA Den Helder - Drs. F. Bijlweg 8a  - T: 0223 660114 - F: 0223 660354