Arbeidsrecht

De werkgever en het coronatoegangsbewijs

De coronabesmettingen lopen helaas de laatste tijd steeds verder op en er zijn alweer de nodige beperkende maatregelen genomen. Een punt dat regelmatig een onderwerp van discussie is, is of de werkgever van zijn medewerkers een coronatoegangsbewijs (ctb) mag vragen…
Lees artikel
Vastgoed- en Huurrecht

Tijdelijk huren

Wensen van de praktijk De praktijk heeft vaak behoefte om een woning of bedrijfspand tijdelijk te kunnen (ver-)huren. De eigenaar van een woning kan bijvoorbeeld een tijdje naar het buitenland gaan en voor die periode zijn woning willen verhuren met…
Lees artikel
De werkgever en het coronatoegangsbewijs
Lees verder
Tijdelijk huren
Lees verder
Beslist een rechter op alles wat aan hem/haar wordt voorgelegd?  
Lees verder
Geldt de klachtplicht ook bij helemaal niet presteren ?
Lees verder
Kapitein laat zich (tegen betaling) door matrozen op dek masseren. Reden voor ontslag?
Lees verder
Geen Amerikaanse toestanden in Nederland.
Lees verder
Advies aan Hoge Raad over coronakorting op huurprijs
Lees verder
Afwijken van schriftelijke afspraken: nieuwe afspraak?
Lees verder
Help?! Red mijn vakantie(dagen)!
Lees verder
Een belangrijke trendbreuk met de rechtspraak tot nu toe!
Lees verder
Vakantieperikelen 2: EazzyPark of EasyPrak ?
Lees verder
Ontslag op staande voet van werknemer en toch recht op een ziektewetuitkering. Hoe zit dat?
Lees verder
Op vakantie gaan is weer even wennen; ook juridisch!
Lees verder
Stijging huren vrije sector gemaximeerd vanaf 1 mei 2021
Lees verder
Deksel op de neus na conflict (horeca)ondernemer met de gemeente
Lees verder
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 gewijzigd
Lees verder
Wie bepaalt of werknemer arbeidsongeschikt is of niet. Arbodienst van werkgever of verzekeringsarts van UWV?
Lees verder
Haastige spoed ? Doe het ook dan goed.  
Lees verder
Einde arbeidsovereenkomst “per” 1 maart
Lees verder
Avondklok onrechtmatig want onvoldoende basis voor inperking van grondrechten
Lees verder
Doen van een tegenbod na eindvoorstel: Wat mag de gemiddelde (horeca)ondernemer van zijn advocaat verwachten?
Lees verder
Plassen door teamleider tegen auto van een collega
Lees verder
Huurprijs, gebrek en onderhoudsverplichting
Lees verder
Bom onder het arbeidsrecht!
Lees verder
Wettelijke indexering per 1 januari 2021
Lees verder
Het zijn gekke tijden. (Corona)Nood breekt wet.
Lees verder
Eeuwigdurende huurovereenkomst
Lees verder
Wijziging van het beslag- en executierecht
Lees verder
Het arbeidsrecht in coronatijd. De eerste contouren worden zichtbaar.
Lees verder
Niet aanmelden partner bij pensioenfonds: jij betaalt de schade!
Lees verder
Aanbesteding in de gesloten jeugdhulp
Lees verder
Vakantieperikelen; niet alles loopt altijd op rolletjes.
Lees verder
Coronacrisis reden voor lagere huurprijs?
Lees verder
Matiging contractuele boete
Lees verder
Akkoord binnen retail met vastgoedsector over uitstel huurbetalingen in verband met Coronacrisis.
Lees verder
Hoe zit het met aanmerken en intrekken van vakantiedagen door werkgever en of werknemer tijdens de crisis veroorzaakt door het Covid-19-virus (Coronacrisis)?
Lees verder
Nieuws in verband met de coronacrisis
Lees verder
Coronacrisis – de rechten en plichten van huurder en verhuurder
Lees verder
Wel draagkracht geen kinderalimentatie
Lees verder
Wanprestatie door corona-crisis. Overmacht of onvoorziene omstandigheden?
Lees verder
Gevolgen coronavirus voor werkgever
Lees verder
Proefdraaien bij toekomstige werkgever, arbeidsovereenkomst of niet en hoe zit het met de proeftijd?
Lees verder
Verevening wordt mogelijk conversie
Lees verder
Vergoeding kosten bij gedwongen beëindiging huur bedrijfsruimte
Lees verder
Intentieovereenkomst: intentie of overeenkomst ?
Lees verder
Een nieuwe collega bij Knuwer advocaten Den Helder
Lees verder
Oplevering bij einde huurovereenkomst
Lees verder
Genomineerd!
Lees verder
De Hoge Raad doet uitspraak: werkgever dient mee te werken aan beëindiging slapend dienstverband en moet (transitie)vergoeding betalen!
Lees verder
Huur woonruimte voor bepaalde tijd
Lees verder
De jeugdrechtadvocaat
Lees verder
Afspraak is afspraak.
Lees verder
De onderneming groeit, maar groeit de huurovereenkomst mee?
Lees verder
De ketenregeling onder de WAB: tijdelijke arbeidsovereenkomst wel of niet verlengen?
Lees verder
Over een oproeping voor een OM-zitting
Lees verder
Wijziging griffierechten per 1 januari 2020?
Lees verder
Openstaande Vacatures
Lees verder
Leuke zomervakantie gehad?
Lees verder
Toegang ontzeggen bij huurachterstand?
Lees verder
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de belangrijkste veranderingen op een rijtje!
Lees verder
Partneralimentatie in 2020 van twaalf naar vijf jaar
Lees verder
Transitievergoeding verschuldigd, ondanks herstel arbeidsovereenkomst!
Lees verder
Sinds 1 januari 2019: affectieschade mogelijk.
Lees verder
Knuwer advocaten Den Helder klaar voor verhuizing
Lees verder
Kinderen zijn goedkoper geworden
Lees verder
BRANDBRIEF verdwijnen gesloten jeugdhulp uit de regio
Lees verder
Indexering alimentatiebedragen 2019
Lees verder
Onderhuur: mogelijkheden en risico’s
Lees verder
Gevolgen van overdracht huur bedrijfsruimte
Lees verder
Opvolgend verhuurder: let op bankgarantie en informeer de bank!
Lees verder
Heeft werknemer recht op (gehele of gedeeltelijke) transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur op verzoek van werkgever?
Lees verder
Op 14 september 2018 is het de Dag van de Scheiding.
Lees verder
Kopgroep Bibliotheken #School 7 is in Kuala Lumpur uitgeroepen tot Public Library of the Year 2018
Lees verder
Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?
Lees verder
De Hoge Raad doet uitspraak op vrijdag de dertiende; gaat dat goed?
Lees verder
Terecht ontslag op staande voet, maar werkgever moet nog jarenlang loon doorbetalen!
Lees verder
Uitnodiging Netwerkevent 28 juni
Lees verder
AVG voor werkgever en werknemer
Lees verder
Mediation? DOEN!
Lees verder
Belangrijk in de AVG
Lees verder
De AVG treedt in werking op 25 mei 2018!
Lees verder
Bezint eer ge begint
Lees verder
Conservatoir beslag leggen gaat niet zo maar.
Lees verder
Week van de ondernemer 2018 VVV Texel
Lees verder
Gerben Creutzberg ontvangt koninklijke onderscheiding.
Lees verder
Vrouw heeft geen recht meer op pensioen van haar ex-man
Lees verder
Stiefouders en stiefkinderen: betalen of niet?
Lees verder
Spaargeld van de kinderen: delen of niet?
Lees verder
Weet met wie je zaken doet!
Lees verder
Scheiden op straf van een boete?!
Lees verder
Arbeidsrecht
Lees verder
Help, mijn overeenkomst wordt opgezegd!
Lees verder
De echtgenoot van een ondernemer in faillissement
Lees verder
Kleine lettertjes doen er toe!
Lees verder
Regeerakkoord
Lees verder
Uitwerking arrest Korošec
Lees verder
Onderhandelen onder “voorbehoud”
Lees verder
Aansprakelijkheid van de (scheids)rechter
Lees verder
Update beperking gemeenschap van goederen: goede administratie vereist!
Lees verder
Spreken is zilver zwijgen is …
Lees verder
Game, set and match voor schuldeiser van Boris Becker
Lees verder
Knuwer advocaten heeft op dit moment geen vacatures.
Lees verder
Wanbetalers aanmanen per mail?
Lees verder
Ook PGB-houder is transitievergoeding verschuldigd!
Lees verder
Stoppen met onderhandelen? Ondernemer pas op!
Lees verder
Mediation: ja of nee?
Lees verder
Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst
Lees verder
Waarom ging Tendris Solutions failliet?
Lees verder
Verzet tegen een faillissementsvonnis
Lees verder
Ken uw bankgarantie
Lees verder
Kantoorkosten, bij Knuwer advocaten al lang afgeschaft!
Lees verder
Een jeugdhulpdossier door de papiervernietiger. Mag dat?
Lees verder
Partner Failliet?
Lees verder
Bestuurder ken je opvolger!
Lees verder
aanzegging is opzegging?
Lees verder
Geoorloofde opsporingsmethode in het familierecht
Lees verder
Indexering alimentatiebedragen
Lees verder
Uitnodiging voor een Seminar
Lees verder
Is allocatiefunctie vereist voor het aannemen van een uitzendovereenkomst? De Hoge Raad doet uitspraak!
Lees verder
De aandeelhoudersovereenkomst: maatwerk!
Lees verder
Problemen en oplossingen voor de minderheidsaandeelhouder
Lees verder
Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en faillissement.
Lees verder
Update beperking gemeenschap van goederen: goede administratie vereist!
Lees verder
Afspraken; leg ze vast (soms is recht inderdaad krom)
Lees verder
Let op bij registratie en het bewaren van gegevens van zieke werknemers
Lees verder
PERSBERICHT 4 augustus 2016, 15.00 uur
Lees verder
Stichting Zorgbedrijf Noord-Holland
Lees verder
Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden
Lees verder
De bedenktermijn in de beëindigingsovereenkomst
Lees verder
Dwangsommen
Lees verder
In beroep bij kantonrechter na ontslagprocedure bij UWV-Werkbedrijf
Lees verder
Beantwoording vragen over afschaffing VAR, Wet DBA en zzp’ers door Staatssecretaris Wiebes van Financiën.
Lees verder
Vakantiestress
Lees verder
Afschaffing VAR en werken met zzp’ers
Lees verder
Strafbeschikking
Lees verder
Nieuwe mobiele website
Lees verder
ALIMENTATIE … TIG.0
Lees verder
Vernietiging beëindigingsovereenkomst wegens dwaling
Lees verder
Bestuurdersaansprakelijkheid na aanvragen eigen faillissement vennootschap?
Lees verder
De Wet flexibel werken
Lees verder
Faillissement V.O.F. leidt niet automatisch tot faillissement vennoten. Wel hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten voor schulden V.O.F., ook bij toetreding en uittreding.
Lees verder
Weet waar je aan begint! Een afgesproken alimentatie is niet altijd te herzien
Lees verder
Schadevergoeding na onterechte loonsanctie door UWV
Lees verder
Partneralimentatie: er is behoefte aan een bijdrage?
Lees verder
Indexering alimentatie 2016: 1,3%
Lees verder
Is uw verkeersboete te hoog?
Lees verder
Ontslag op staande voet door WWZ gewijzigd.
Lees verder
Bescherm de groep
Lees verder
Wegnemen arbeidsrechtelijke beperkingen voor AOW’ers die willen blijven werken
Lees verder
Aanvraag deskundigenoordeel voor zieke werknemer in ontbindingsprocedure is gratis
Lees verder
Vertegenwoordigingsbevoegd ?
Lees verder
Schadevergoeding wegens voorarrest
Lees verder
Deskundigenonderzoek in jeugdzaken
Lees verder
Indrukwekkend protest van rechters en advocaten tegen sluiting rechtbank Alkmaar!
Lees verder
Afwijzing verzoek formele ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees verder
Eerste ontbindingsbeschikking onder de WWZ
Lees verder
Ondernemer en echtscheiding
Lees verder
Medeplegen en medeplichtigheid
Lees verder
Voetangels en klemmen bij het inroepen van een financieringsvoorbehoud
Lees verder
Aanzegging, wat is schriftelijk?
Lees verder
Uit eten op kosten van de nalatenschap
Lees verder
Een goede nakoming van de klachtplicht is belangrijk
Lees verder
Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)
Lees verder
Dossieropbouw bij disfunctioneren
Lees verder
Alcohol en drugs in het verkeer
Lees verder
De statutair bestuurder en de Wet werk en zekerheid
Lees verder
Verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG RP)
Lees verder
Alcoholslot
Lees verder
Doorstart na faillissement. Kan dit nu zo maar?
Lees verder
Volwassenen en verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Lees verder
Minderjarige en verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Lees verder
Fusie
Lees verder