Vrouw heeft geen recht meer op pensioen van haar ex-man

Eveline Martina-Dirks
03 januari 2018
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Om pensioen te verdelen zijn er drie verschillende perioden te onderscheiden:

 

  1. De periode vóór 27 november 1981. In 1959 werd door de Hoge Raad beslist dat het pensioen bijzonder verknocht is aan degene die het heeft opgebouwd. Om die reden valt het niet in de gemeenschap van goederen en komt men niet toe aan een verdeling.

 

  1. De periode tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995. Deze periode wordt beheerst door het Boon-van Loon regime. De Hoge Raad had beslist dat de pensioenrechten weliswaar bijzonder verkocht zijn, maar dat de pensioenaanspraken desondanks tot de gemeenschap van goederen behoren en daarom verrekend moeten worden. Ook de voorhuwelijkse opbouw wordt in de verdeling betrokken. Er ontstaat in beginsel geen rechtstreekse aanspraak op de pensioenuitvoerder.

 

  1. Sinds 1 mei 1995 is er de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding. Deze wet is gericht op deling (verevening) van het opgebouwde pensioen. Het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen wordt gedeeld. Als men binnen twee jaar na de echtscheiding een mededeling doet aan de pensioenuitvoerder dan verkrijgt de gerechtigde een zelfstandige aanspraak op de pensioenuitvoerder.

 

Op 4 oktober 2017 heeft de rechtbank Overijssel een beslissing genomen in een procedure waarin de pensioenrechten onder het Boon-Van Loon regime vielen. Partijen zijn in 1991 gescheiden. Partijen hebben onder andere een woning welke nooit is verkocht of verdeeld. De vrouw heeft altijd in de woning gewoond. De man is in 2013 met pensioen gegaan.

 

De rechtbank heeft beslist dat voor pensioenen die onder het Boon-Van Loon regime vallen geldt dat de bijzondere aard van het ouderdomspensioen er toe kan leiden dat de aanspraak op het pensioen wordt gematigd of helemaal niet wordt toegekend. Nu de vrouw ruim 25 jaar in de woning heeft gewoond en de man de helft van deze lasten is blijven betalen zonder daarvoor een vergoeding te vragen is de rechtbank van oordeel dat de man op deze manier heeft bijgedragen in de verzorging van de vrouw. Van een aanspraak op enig pensioen kan daarom in alle redelijkheid geen sprake meer zijn.

 

Valt het pensioen onder het Boon-Van Loon regime dan betekent dat dus niet dat er altijd een verdeling moet plaatsvinden.

 

 

Voor meer informatie neem contact op met Eveline Dirks op 072-2001042 of dirks@knuwer.nl!

Rechtbank Overijssel 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3927