Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 gewijzigd

Ronald Muurlink
20 mei 2021
Arbeidsrecht

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

 

Per 1 juli 2021 zal het wettelijk minimumloon worden verhoogd. Hieronder is de tabel opgenomen, welke ook op de website van de overheid terug te vinden is en waarin de minimumlonen zijn opgenomen.

De genoemde bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In de cao-afspraken voor supermarkten is bijvoorbeeld vastgesteld dat een volledige werkweek 40 uur beslaat. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Soms is het (toch) niet eenvoudig om te bepalen wat de normale arbeidsduur binnen een sector is, bijvoorbeeld als sprake is van uitzendarbeid, detachering of payrolling. Op de website van de Stichting Normering Arbeidsduur is een factsheet “normale arbeidsduur” te vinden, waarin (toch) duidelijkheid wordt geprobeerd te verschaffen, met een onderbouwing/verwijzing naar de relevante artikelen in de CAO waarop de conclusie is gebaseerd. De meest recente versie dateert van 22 februari 2021, maar wordt periodiek aangepast.

Als er geen CAO van toepassing is, geeft de arbeidsovereenkomst zelf (vaak) aan wat de normale fulltime arbeidstijd bij de betreffende werkgever is. Feitelijk heeft dat tot gevolg dat het uurloon voor personen binnen een sector met een hogere normale arbeidsduur lager is.

 

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2021)

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

21 jaar en ouder

€ 1.701,00

€ 392,55

€ 78,51

20 jaar

€ 1360,80

€ 314,05

€ 62,81

19 jaar

€ 1020,60

€ 235,55

€ 47,11

18 jaar

€ 850,50

€ 196,30

€ 39,26

17 jaar

€ 671,90

€ 155,05

€ 31,01

16 jaar

€ 586,85

€ 135,45

€ 27,09

15 jaar

€ 510,30

€ 117,75

€ 23,55

 

Per uur

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2021)

Fulltime werkweek in bedrijf

21 jaar en ouder

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

36 uur

€ 10,91

€ 8,73

€ 6,55

€ 5,46

€ 4,31

€ 3,77

€ 3,28

38 uur

€ 10,34

€ 8,27

€ 6,20

€ 5,17

€ 4,09

€ 3,57

€ 3,10

40 uur

€ 9,82

€ 7,86

€ 5,89

€ 4,91

€ 3,88

€ 3,39

€ 2,95

 

 

In het geval u als werkgever of als werknemer vragen heeft die op het bovenstaande betrekking hebben, dan wel andere vragen heeft op arbeidsrechtelijk gebied en/of juridisch advies nodig heeft, kunt u contact met mij opnemen via mijn directe nummer (072-2001045), dan wel het algemene telefoonnummer van Knuwer Advocaten Alkmaar (072-5127117).

Dit artikel is geschreven door mr. Ronald Muurlink van Knuwer advocaten te Alkmaar. Mr. Ronald Muurlink is onder andere gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Contactgegevens:

muurlink@knuweralkmaar.nl

Tel: 072-2001045 (direct)