Arbeidsrecht

Slepende conflicten, slapeloze nachten

Er moet een oplossing komen waarmee je weer verder kunt

Problemen rond ziekte en re-integratie worden vaak als ingewikkeld ervaren. Wie is wat verplicht? Is er wel of geen sprake van arbeidsongeschiktheid? Is het aangeboden werk wel of niet passend? Wat gebeurt er als de werknemer weigert aangeboden passend werk uit te voeren? En wat te doen als een van de partijen de afspraken niet nakomt? Kortom, allemaal vragen die op kunnen komen.

Ziekte, re-integratie en aansprakelijkheid

Met een goed en begrijpelijk ziektereglement binnen de onderneming kan je op een eenvoudige manier de regels die binnen het bedrijf gelden bij ziekte duidelijk maken.
Langdurig ziekteverzuim kan een serieus probleem zijn, zeker voor kleinere ondernemingen. Soms is niet duidelijk wat men van elkaar verwacht of worden afspraken niet of niet goed gemaakt. Als dat het geval is, dan loopt je als werkgever het risico dat het UWV na twee jaar ziekte stelt dat de re-integratieinspanningen onvoldoende zijn geweest. Vervolgens zal het UWV een loonsanctie (verlenging loonbetalingsplicht van de werkgever voor de duur van een jaar) opleggen. Kortom, het is van belang dat je vanaf het begin de juiste stappen zet.

Aansprakelijkheid.
Als de arbeidsongeschiktheid op het werk is ontstaan door een bedrijfsongeval of er is sprake van een beroepsziekte, dan kan het zijn dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer daardoor lijdt. Hoe is de situatie dan? Wanneer ben je als werkgever aansprakelijk en wanneer niet? Zowel ondernemers als werknemers kunnen met deze vragen bij ons terecht .