Contractenrecht en Incasso

Kleine lettertjes kunnen grote gevolgen hebben

Ook daarom heb je als ondernemer een advocaat nodig

In de praktijk winnen onze advocaten steeds meer zaken met een beroep op de klachtplicht van de koper. Een koper heeft de wettelijke plicht om zijn aankoop binnen een redelijke tijd te controleren en eventuele gebreken aan de gekochte zaak aan te geven.

Klachtplicht

Deze klachtplicht beschermt de verkoper, zodat hij niet te lang in onzekerheid blijft over of hij aan zijn contractuele verplichting heeft voldaan. De invulling van de klachtplicht is genuanceerd en verschilt per zaak. Onze advocaten werken altijd op basis van de meest actuele jurisprudentie en zoeken naar de juiste argumenten voor het probleem waarmee jij geconfronteerd wordt.