Familie-, Jeugd- en Erfrecht

Je familie, je kinderen, dat maakt je kwetsbaar

Dan is het fijn als een advocaat ook gewoon een mens is

Om te scheiden heb je altijd een advocaat nodig. Wanneer de verstandhouding goed is en jullie in staat zijn samen afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding, kun je samen één advocaat nemen. Deze bespreekt jullie wensen, legt de afspraken juridisch voor jullie vast en dient het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in.

Echtscheiding in stappen

De rechter spreekt uiteindelijk de scheiding uit. Dat is natuurlijk de snelste, gemakkelijkste en goedkoopste manier. Als het allemaal niet vanzelf gaat, of als er grote financiële belangen zijn, kan het beter zijn om allebei een eigen advocaat in te schakelen. Een van beide advocaten maakt een voorstel, de ander kan daarop reageren. De advocaten onderhandelen namens jullie en proberen er onderling uit te komen, zodat de rechter het huwelijk kan beëindigen op basis van afspraken waar jullie het over eens zijn. Als dat onverhoopt niet lukt, bepaalt de rechter wat er gebeurt na de scheiding. In alle gevallen moeten jullie de beschikking van de rechter binnen zes maanden laten inschrijven bij de gemeente. Pas dan ben je voor de wet uit elkaar. De datum van de echtscheidingsbeschikking is van belang voor bijvoorbeeld de alimentatie en het pensioen. 

Echtscheiding en kinderen
Bij een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap liggen afspraken over en met de kinderen het meest gevoelig. De zorg voor de kinderen regel je in een ouderschapsplan. Daarin staat hoe de zorg- en opvoedingstaken zijn verdeeld, hoe de informatieuitwisseling tussen jullie als ouders gaat plaatsvinden en hoe de kosten worden verdeeld (kinderalimentatie). Onze advocaten begrijpen dat dit moeilijk en emotioneel is.  Ze kunnen jullie helpen om te bepalen wat het beste is voor de kinderen en te komen tot duidelijke afspraken. En als de zorgregeling in de praktijk tot problemen leidt, kunnen ze snel de juiste stappen ondernemen.

Echtscheiding en mediation
Ook al ben je beiden van goede wil, in de praktijk blijkt het best lastig om tot goede afspraken te komen. Over het ouderlijk gezag en de alimentatie of over de verdeling. De woning, de auto, de meubels, het zijn spullen met een financiële maar ook emotionele waarde. Dan kan het fijn zijn om ook mediation in te schakelen. Een mediator helpt jullie bij het onderhandelen als het moeilijk wordt. Zij zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt bij het proces en bij de gemaakte afspraken. Onze mediator Eveline Dirks is ook advocaat, dus zij kan tevens de juridische stappen zetten die nodig zijn om de echtscheiding goed af te wikkelen.