Familie-, Jeugd- en Erfrecht

Je familie, je kinderen, dat maakt je kwetsbaar

Dan is het fijn als een advocaat ook gewoon een mens is

Hoe zit het precies met een testament en wat als er helemaal geen testament is? Wanneer heb je ergens recht op en hoe wordt dat dan berekend? Hoe zit het als de overledene schulden heeft? Kun je zomaar onterfd worden? Moeten schenkingen verrekend worden? Wat is eigenlijk een legaat?

Erfrecht

Erfrecht is ingewikkeld, het roept veel vragen op en maakt veel los bij de betrokkenen. Een conflict is dan snel geboren. Ruzie na een erfenis kan familieverhoudingen ernstig verstoren. Als de erfgenamen het niet eens zijn over de verdeling van de nalatenschap, moet dat dus zo snel mogelijk opgelost worden. Dat hoeft niet altijd bij de rechter. Procederen is tijdrovend en kostbaar. Als het moet, dan gaan ze er voor. Maar onze advocaten zullen liever proberen om met elkaar tot een goede regeling te komen.