Familie-, Jeugd- en Erfrecht

Je familie, je kinderen, dat maakt je kwetsbaar

Dan is het fijn als een advocaat ook gewoon een mens is

Kinderen zijn kwetsbaar. Het jeugdrecht is er vooral om minderjarigen te beschermen. Jeugdrechtzaken gaan vaak over gezag, voogdij, omgang of afstamming. Jeugdrecht is een specialisme, dat veel kennis van zaken en vooral grote betrokkenheid vereist.

Jeugdrecht

Een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing bijvoorbeeld is een verdrietige gebeurtenis. Er worden beslissingen over je kinderen genomen door mensen die ver van je gezin afstaan. Onze advocaten jeugdrecht hebben ontzettend veel ervaring met deze zaken. Zij staan regelmatig ouders en kinderen bij in complexe situaties. Ze oordelen niet, maar zorgen dat kind én ouders hun verhaal kunnen doen, zoeken alternatieve oplossingen en staan je bij in eventuele procedures bij de kinderrechter.

Daarnaast wordt onze advocaat Nicolette Plat regelmatig door de rechtbank tot bijzondere curator benoemd. Als bijzondere curator behartigt zij de belangen van de kinderen in juridische procedures en adviseert zij de rechtbank.