Strafrecht

Of je nu slachtoffer of verdachte bent in een strafzaak

Of je nu slachtoffer of verdachte bent in een strafzaak

Bij valsheid in geschrifte gaat het om documenten die opzettelijk zijn vervalst. Paspoorten zijn daarvan het meest bekende voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld vervalste brieven vallen hier onder. Ook wanneer je met voorbedachten rade een document gebruikt dat iemand anders heeft vervalst, pleeg je valsheid in geschrifte.

Valsheid in geschrifte

Straffen kunnen behoorlijk oplopen. En dus is een sterke verdediging noodzakelijk. Laat je bijstaan door onze advocaten. Zij belichten je zaak van alle kanten. Op basis van goede beargumentering houden zij de straf zo laag mogelijk.