Aansprakelijkheidsrecht

Een bedrijfsongeval, een wanprestatie

Dan is het fijn als een advocaat voor je rechten opkomt

Leg je afspraken vast in een contract dan moeten alle partijen zich daar natuurlijk aan houden. Jullie gaan immers verplichtingen aan. Komt een ander zijn afspraken niet na, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Contractuele aansprakelijkheid

Bijvoorbeeld als een leverancier je bestelde producten niet of niet in de juiste staat levert. Of de koper de kooprijs niet betaalt. Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, spreken we van contractuele wanprestatie. Onder Contractenrecht vind je hier meer informatie over. En lees je ook wat onze advocaten voor je kunnen betekenen. Ze proberen samen met jou tot een zo snel en duurzaam mogelijke oplossing te komen.