Mijn naam is Ronald

Advocaat voor vragen, hulp bij problemen en bijstand in juridische procedures op arbeidsrechtelijk, sociaal verzekeringsrechtelijk, en verbintenisrechtelijk gebied, zowel voor ondernemers als voor particulieren.

De arbeidsrechtelijke praktijk betreft het belangrijkste deel van mijn dagelijkse werkzaamheden, waarbij ik mij ook bezig houd met zowel ambtenaren binnen de overheid als personeel binnen het onderwijs. Mijn sociaal verzekeringsrechtelijke praktijk spitst zich toe op zaken die betrekking hebben op de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor huurkwesties (woonruimte en bedrijfsruimte) en (bijvoorbeeld) geschillen met uw buren kunt u ook bij mij terecht.
 

Graag adviseer ik u op de volgende gebieden:


Arbeidsrecht/ambtenarenrecht
Bestuursrecht
Huurrecht
Sociaal Verzekeringsrecht (WW/WIA/WAO)
Sociale Voorzieningen (WMO/WLZ)

Expertises die elkaar raken

Ronald is een zeer ervaren advocaat op zowel arbeidsrechtelijk als op sociaal verzekeringsrechtelijk gebied. De arbeidsrechtelijke praktijk betreft het belangrijkste deel van zijn dagelijkse werkzaamheden, waarbij hij zowel werkgevers als werknemers voorziet van juridisch advies of (proces)rechtsbijstand verleend. De rechtshulpverlening betreft onder meer vragen over ontslag, functioneringstrajecten, arbeidsongeschiktheid en re-integratietrajecten, vaststellingsovereenkomsten, integriteitskwesties, (flexibele) arbeidsvoereenkomsten, aanpassing van arbeidsvoorwaarden, etc.  Mijn sociaal verzekeringsrechtelijke praktijk spitst zich toe op zaken die betrekking hebben op de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), maar ook op geschillen over de Participatiewet (PW).  De verschillende rechtsgebieden binnen het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht hangen sterk samen, zodat kennis hiervan een vereiste is om op een goede en verantwoorde wijze te kunnen adviseren en (zo nodig) procederen.

Voor huurkwesties (woonruimte en bedrijfsruimte) kunt u ook bij Ronald terecht. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan advisering of het verlenen van (proces)rechtsbijstand over huurovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, huuropzeggingen/ontruimingen, onderhoudskwesties, huurprijsaanpassingen, etc.

Ronald is sinds 2002 actief als advocaat en in 2008 heeft hij de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht afgerond en sindsdien is hij als specialist lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Dan nog een persoonlijke opmerking van Ronald zelf. “Dat je advocaat naar je luistert. Dat is een eerste vereiste om een goede vertrouwensband te krijgen. En dat is weer nodig om juridische geschillen en eventuele processen daadwerkelijk te kunnen aanpakken. Ik kan goed meedenken, maar ik geef indien nodig tegengas. Want je moet realistische doelen stellen. Dan kun je snel en effectief werken. Juridische geschillen vragen bovendien om een advocaat die gespecialiseerd, pragmatisch en persoonlijk is. Omdat - met name bij arbeidsrechtelijke geschillen - vrijwel altijd haast geboden is, is mijn werkwijze erop gericht zo snel mogelijk tot de kern van de zaak te komen. We bepalen vervolgens samen een heldere strategie om het probleem aan te pakken. Ook voor begeleiding en advies in langduriger trajecten kun je bij mij terecht, denk aan werknemers die niet goed functioneren of arbeidsongeschiktheidstrajecten.”

Waarom Knuwer

Knuwer is een middelgroot, fullservice advocatenkantoor voor ondernemers en particulieren. We richten ons op Noord-Holland en nemen binnen de regio een stevige positie in. Voor mij persoonlijk was dit de reden om in 2003 voor Knuwer te kiezen, na een paar jaar toe te treden tot de maatschap en deel uit te maken van het dagelijks bestuur.

Mr Ronald Muurlink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Arbeidsrecht;

Sociaal Zekerheidsrecht:

* Werknemersverzekeringen;

* Sociale voorzieningen;

Huurrecht:

* Woonruimte;

* Bedrijfsruimte. 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Waarom Ronald Muurlink

Ronald adviseert en procedeert voor overheidsinstellingen, ondernemers, particulieren en ambtenaren op diverse rechtsgebieden. Zijn kennis van de verschillende specialismes maken dat hij voor onze relaties veel meer is dan een klankbord, hij is een echte sparringpartner.


Heb je vragen? Wil je meer weten? Een keertje sparren?
Mail, bel of app!
+
Voeg een tekstbericht toe