Ondernemings- en Faillissementsrecht

Weet met wie je zaken doet!

Met wie doe je zaken In het zakenleven is het niet mogelijk alles zelf te doen. Daar hebben we de hulp en ondersteuning van anderen bij nodig. Dat geldt ook voor het sluiten van overeenkomsten. De onderneming wordt dan vertegenwoordigd…
Lees artikel
Familie-, Jeugd- en Erfrecht

Scheiden op straf van een boete?!

In september 2017 is er een opvallende uitspraak geweest van de rechtbank Rotterdam. Een man en een vrouw hebben in 2011 een samenlevingscontract gesloten. In het contract staat dat de man aan de vrouw € 12.000,- dient te betalen voor…
Lees artikel
Weet met wie je zaken doet!
Lees verder
Scheiden op straf van een boete?!
Lees verder
Arbeidsrecht
Lees verder
Help, mijn overeenkomst wordt opgezegd!
Lees verder
De echtgenoot van een ondernemer in faillissement
Lees verder
Kleine lettertjes doen er toe!
Lees verder
Regeerakkoord
Lees verder
Vacature vastgoed advocaat
Lees verder
Uitwerking arrest Korošec
Lees verder
Herexamen voor werknemers?
Lees verder
Onderhandelen onder “voorbehoud”
Lees verder
Aansprakelijkheid van de (scheids)rechter
Lees verder
Update beperking gemeenschap van goederen: goede administratie vereist!
Lees verder
Spreken is zilver zwijgen is …
Lees verder
Game, set and match voor schuldeiser van Boris Becker
Lees verder
Wanbetalers aanmanen per mail?
Lees verder
Ook PGB-houder is transitievergoeding verschuldigd!
Lees verder
Stoppen met onderhandelen? Ondernemer pas op!
Lees verder
Knuwer advocaten betrokken in de regio en in netwerkclubs
Lees verder
Mediation: ja of nee?
Lees verder
Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst
Lees verder
Waarom ging Tendris Solutions failliet?
Lees verder
Verzet tegen een faillissementsvonnis
Lees verder
Ken uw bankgarantie
Lees verder
Kantoorkosten, bij Knuwer advocaten al lang afgeschaft!
Lees verder
Een jeugdhulpdossier door de papiervernietiger. Mag dat?
Lees verder
Geen transitie, wel een vergoeding voor de ontslagen AOW-er?
Lees verder
Partner Failliet?
Lees verder
Bestuurder ken je opvolger!
Lees verder
aanzegging is opzegging?
Lees verder
Geoorloofde opsporingsmethode in het familierecht
Lees verder
Nu ook écht een vergoeding voor de zieke werknemer?
Lees verder
Indexering alimentatiebedragen
Lees verder
Uitnodiging voor een Seminar
Lees verder
Is allocatiefunctie vereist voor het aannemen van een uitzendovereenkomst? De Hoge Raad doet uitspraak!
Lees verder
De aandeelhoudersovereenkomst: maatwerk!
Lees verder
Problemen en oplossingen voor de minderheidsaandeelhouder
Lees verder
Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en faillissement.
Lees verder
Update beperking gemeenschap van goederen: goede administratie vereist!
Lees verder
Afspraken; leg ze vast (soms is recht inderdaad krom)
Lees verder
Let op bij registratie en het bewaren van gegevens van zieke werknemers
Lees verder
PERSBERICHT 4 augustus 2016, 15.00 uur
Lees verder
Stichting Zorgbedrijf Noord-Holland
Lees verder
Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden
Lees verder
De bedenktermijn in de beëindigingsovereenkomst
Lees verder
Permanente bewoning recreatiewoning
Lees verder
Dwangsommen
Lees verder
De verhaalbaarheid van bestuursrechtelijke boetes voor eigen overtredingen op de onderaan-nemer
Lees verder
Faillissement Strogoff Fresh Food B.V.
Lees verder
Huurrecht: Verhuiskosten en renovatie
Lees verder
In beroep bij kantonrechter na ontslagprocedure bij UWV-Werkbedrijf
Lees verder
Gevolgen afschaffing VAR voor u ook van belang? Meldt u zich hier aan voor het seminar van 13 mei a.s. te Heerhugowaard
Lees verder
Beantwoording vragen over afschaffing VAR, Wet DBA en zzp’ers door Staatssecretaris Wiebes van Financiën.
Lees verder
Vakantiestress
Lees verder
Afschaffing VAR en werken met zzp’ers
Lees verder
WWZ in de praktijk
Lees verder
Strafbeschikking
Lees verder
Nieuwe mobiele website
Lees verder
ALIMENTATIE … TIG.0
Lees verder
Vernietiging beëindigingsovereenkomst wegens dwaling
Lees verder
BESLAG LEGGEN !
Lees verder
Bestuurdersaansprakelijkheid na aanvragen eigen faillissement vennootschap?
Lees verder
De Wet flexibel werken
Lees verder
Dakpannen vervangen en stuken woning vergunningvrij
Lees verder
Faillissement V.O.F. leidt niet automatisch tot faillissement vennoten. Wel hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten voor schulden V.O.F., ook bij toetreding en uittreding.
Lees verder
Weet waar je aan begint! Een afgesproken alimentatie is niet altijd te herzien
Lees verder
Schadevergoeding na onterechte loonsanctie door UWV
Lees verder
Pas op bij het onderverhuren van (gehuurde) woonruimte!
Lees verder
Partneralimentatie: er is behoefte aan een bijdrage?
Lees verder
Indexering alimentatie 2016: 1,3%
Lees verder
Is uw verkeersboete te hoog?
Lees verder
Ontslag op staande voet door WWZ gewijzigd.
Lees verder
Uw huurder woont bij u in en wil niet meer weg. Wat nu?
Lees verder
Stand van zaken Omgevingsrecht
Lees verder
Bescherm de groep
Lees verder
Het nieuwe ontslagrecht; oude wijn in nieuwe zakken?
Lees verder
De vennootschap onder firma: verschil tussen interne en externe aansprakelijkheid.
Lees verder
Wegnemen arbeidsrechtelijke beperkingen voor AOW’ers die willen blijven werken
Lees verder
Aanvraag deskundigenoordeel voor zieke werknemer in ontbindingsprocedure is gratis
Lees verder
Vertegenwoordigingsbevoegd ?
Lees verder
Schadevergoeding wegens voorarrest
Lees verder
Deskundigenonderzoek in jeugdzaken
Lees verder
Indrukwekkend protest van rechters en advocaten tegen sluiting rechtbank Alkmaar!
Lees verder
Afwijzing verzoek formele ontbinding arbeidsovereenkomst
Lees verder
Huurrecht woonruimte de nieuwe Wmo en ZAV’s
Lees verder
Eerste ontbindingsbeschikking onder de WWZ
Lees verder
Ondernemer en echtscheiding
Lees verder
Medeplegen en medeplichtigheid
Lees verder
Voetangels en klemmen bij het inroepen van een financieringsvoorbehoud
Lees verder
Aanzegging, wat is schriftelijk?
Lees verder
Uit eten op kosten van de nalatenschap
Lees verder
Een goede nakoming van de klachtplicht is belangrijk
Lees verder
Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)
Lees verder
Dossieropbouw bij disfunctioneren
Lees verder
De beëindigingsregeling en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid
Lees verder
Alcohol en drugs in het verkeer
Lees verder
De statutair bestuurder en de Wet werk en zekerheid
Lees verder
Verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOG RP)
Lees verder
Alcoholslot
Lees verder
Nieuw ROZ-model huurovereenkomst 230a-bedrijfsruimte
Lees verder
Doorstart na faillissement. Kan dit nu zo maar?
Lees verder
Volwassenen en verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Lees verder
Minderjarige en verklaring omtrent het gedrag (VOG)
Lees verder
Fusie
Lees verder