Contractenrecht en Incasso

Kleine lettertjes kunnen grote gevolgen hebben

Ook daarom heb je als ondernemer een advocaat nodig

Hoe bindend is die intentieverklaring? Is dat akkoord per e-mail rechtsgeldig? Wat als jij aansprakelijk wordt gesteld omdat een leverancier zich niet aan de afspraak hield? Wat is het beste moment om incasso uit handen te geven? Wanneer heb je voor het laatst je Algemene Voorwaarden gecheckt?

Overeenkomsten vormen een basis voor elke onderneming. Een foutje of onvolledigheid in een contract kan grote gevolgen hebben, meestal financieel. Daarom is het fijn een advocaat te hebben die je helpt bij het onderhandelen over en het opstellen of juist beëindigen van een overeenkomst. Een advocaat die de materie begrijpt en aanvoelt waar de pijnpunten zitten. En die er bovenop zit als er iets misgaat. Want zelfs wanneer je alles contractueel goed hebt vastgelegd, regelt het zich niet vanzelf. Ook dat kun je gelukkig gerust aan je advocaat overlaten.

Wat is Contractenrecht

In feite is elke afspraak tussen mensen of bedrijven een overeenkomst. Het contractenrecht is dan ook heel breed en van toepassing op zeer veel verschillende gebieden, zowel zakelijk als privé. Het contractenrecht bepaalt waaraan een contract moet voldoen en natuurlijk vooral wat er gebeurt als een overeenkomst niet wordt nageleefd.

Lees meer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden mag je zelf opstellen. Maar ze moeten wél voldoen aan een heel aantal wettelijke bepalingen. En het maakt verschil of je zakendoet met bedrijven, of levert aan consumenten. Wist je bijvoorbeeld dat je jouw Algemene Voorwaarden ook daadwerkelijk moet overhandigen? En dat je daar het bewijs van moet kunnen leveren? Het belang van Algemene Voorwaarden wordt vaak enorm onderschat. Uit scherpe Algemene Voorwaarden kun je veel voordeel halen. Onze advocaten kijken graag met je mee!

Commerciële contracten

Bij commerciële contracten spelen grote belangen. Dat geldt voor samenwerkingsovereenkomsten,  geheimhoudingsverklaringen, koop- of leveringscontracten, maar zeker ook voor agentuur-, distributie- of franchiseovereenkomsten. Onze advocaten hebben allemaal hun eigen specialismes, maar veel belangrijker: ze handelen altijd vanuit het belang van jouw onderneming. Ze denken mee over de inhoud van de afspraken en zorgen voor een samenwerkingsovereenkomst die écht past bij jouw ambitie, bedrijf en mensen. En voor contracten die juridisch dichtgetimmerd zijn, maar wel ruimte laten voor kansen.

Wanprestatie en ingebrekestelling

Een wanprestatie (het niet naleven van een contractuele verplichting) is op zichzelf al vervelend genoeg, maar kan ook ernstige gevolgen hebben. Denk aan terugbetaling, een schadevergoeding of de ontbinding van het contract. Veel is wettelijk bepaald, maar er zijn ook flink wat uitzonderingen. Onze advocaten weten precies hoe het zit en kunnen je helpen.

Lees meer

Klachtplicht

In de praktijk winnen onze advocaten steeds meer zaken met een beroep op de klachtplicht van de koper. Een koper heeft de wettelijke plicht om zijn aankoop binnen een redelijke tijd te controleren en eventuele gebreken aan de gekochte zaak aan te geven.

Lees meer

Schadevergoeding

De mogelijkheid tot schadevergoeding is wettelijk geregeld, maar de rechter heeft zelf veel ruimte om het uiteindelijke schadebedrag te bepalen. Behalve verlies is het bijvoorbeeld mogelijk om gederfde winst en advocaatkosten terug te krijgen. En natuurlijk rente.

Lees meer

Incasso

Wanbetalers vormen een grote frustratie voor vrijwel elke ondernemer. Vaak is er in het eigen incassotraject al veel te verbeteren. Onze incasso-advocaten lopen het traject graag in detail met je door. Samen bepalen we dan ook wanneer we overgaan tot juridische stappen. Daarin is het essentieel om snel en adequaat te handelen. Resultaatgericht.

Lees meer

Een overeenkomst? Wij maken daarbij het verschil; voor jou.

Onze advocaten zorgen ervoor dat elke afspraak goed op papier staat. We komen graag een keer langs om kennis met je te maken en je contracten tegen het licht te houden.

Heb je vragen? Wil je meer weten? Een keertje sparren?
+
Voeg een tekstbericht toe