Vastgoed- en Huurrecht

Afspraken kunnen nog zo helder zijn

Onze advocaten maken ze waterdicht

Ga je een overeenkomst aan? Dan wil je precies weten wat je tekent en wat je rechten en plichten zijn. Als verkoper, koper, verhuurder, huurder, onderhuurder, maar ook als verpachter of pachter. Die kleine regeltjes of ingewikkelde clausules kunnen je anders later behoorlijk in de weg zitten. Maar zelfs als je alles goed hebt geregeld, kun je tegen onvoorziene problemen aanlopen. Want wat kun je doen als sprake is van verborgen gebreken? En wat kun je doen als je schade lijdt of tot schadevergoeding aangesproken wordt? Onze advocaten voorzien je van advies en kunnen je bijstaan als het tot een gerechtelijke procedure komt. Dat geeft je zekerheid.

Huurrecht

Een advocaat of adviseur die precies weet wat er in het huurrecht speelt? Of het nu gaat om een grote renovatie, overlastgevende huurders, huurachterstanden of gebreken aan het gehuurde: wij bieden een oplossing. Niet voor niets is Knuwer advocaten de huisadvocaat van meerdere woningcorporaties, beleggers, professionele verhuurders en huurders.

 

Lees meer

Erfpacht en canon

Bij erfpacht gaat een grondeigenaar een langdurige overeenkomst aan met een pachter, meestal 49 of 99 jaar. Denk je erover een stuk grond te pachten? Dan betaal je jaarlijks een bepaald bedrag, de canon, om de grond van de verpachter te gebruiken. Je rechten lijken op die van een eigenaar. Omdat je de grond in bruikleen hebt, mag je erop bouwen en de gebouwen ook verkopen. Maar er zijn ook beperkingen. Want de erfpachter houdt bepaalde rechten op de grond.

 

Lees meer

Koopovereenkomst

Koopovereenkomsten zijn vaak veelomvattend. Ze leggen de afspraken vast tussen de koper en verkoper. En die moeten voor beide partijen duidelijk zijn. Teken je een contract, dan zit je daar in principe aan vast. Zowel privé als zakelijk. Als koper en als verkoper. Wel heb je als particuliere koper van een woning nog drie dagen om van de koop af te zien.

Lees meer

Verborgen gebreken

Woning of bedrijfspand gekocht? Het kan gebeuren dat je tegen een of meerdere verborgen gebreken aanloopt. Denk aan rotte vloeren of balken, een flinke lekkage of verouderde elektra die een gevaar kan vormen. Gebreken dus die niet meteen zichtbaar zijn. Maar wel heel vervelend.

Lees meer

Aanbestedingsrecht

Wil je als gemeente of als grote instelling een project aanbesteden of een dienst inkopen? Dan wil je zeker weten dat je daarvoor de juiste procedure volgt. En niets over het hoofd ziet. Daarmee voorkom je eventuele conflicten met potentiële opdrachtnemers. Onze advocaten hebben volop kennis en expertise van het aanbestedingsrecht. Zij kunnen je adviseren over de verschillende stappen in de procedure en samen met jou het traject doorlopen.

Lees meer

Bouwrecht

Laat je een pand bouwen, verbouwen of restaureren, dan wil je dat de afspraken met de (onder)aannemer of ontwikkelaar zo helder mogelijk zijn. Dat voorkomt problemen in een later stadium. En dus probeer je zoveel mogelijk vast te leggen in een bouwovereenkomst. Onze advocaten kunnen je daarbij helpen. Ze kunnen een overeenkomst beoordelen of opstellen. Dat doen wij geregeld voor aannemers of opdrachtgevers.

Lees meer

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht heeft betrekking op de omgeving waarin wij leven. Denk aan milieu, natuur, water én ruimtelijke ordening. Het gaat dus om wet- en regelgeving waar de overheid invloed op heeft. Wil je bijvoorbeeld bouwen aan de rand van een natuurgebied? Of wil je woningen bouwen op een voormalig bedrijfsterrein?

Lees meer

Project- en gebiedsontwikkeling

Bij project- en gebiedsontwikkeling komen alle onderdelen van het vastgoedrecht samen. Van grondverwerving tot aanbesteding en van contractrecht tot oplevering en geschillen. Want wil je een nieuwbouwproject starten, dan heb je te maken met allerlei soorten rechten. Dat begint al met grondverwerving.

Lees meer

Voor alle onduidelijkheden

Vastgoed- en huurrecht kennen een complexe wet- en regelgeving. Dat vraagt om gespecialiseerde advocaten. Onze specialisten hebben volop kennis en ervaring. Doordat ze de wet kennen, kunnen ze hier goed op inspelen. Ze zijn eerlijk over je kansen en adviseren je soms dus ook om iets niet te doen. Als dat beter is voor jouw positie.

Vrijblijvend kennismaken

Zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien. Onze advocaten denken aan alle puntjes op de i. Dat geeft vertrouwen. Kom langs voor een vrijblijvende afspraak. Een kopje koffie verplicht je tot niets.

Heb je vragen? Wil je meer weten? Een keertje sparren?
+
Voeg een tekstbericht toe