Arbeidsrecht

Slepende conflicten, slapeloze nachten

Er moet een oplossing komen waarmee je weer verder kunt

Werk geeft zekerheid in het leven. Zekerheid die een werkgever niet altijd kan bieden. De arbeidsmarkt is grillig, contracten zijn flexibel en wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Mensen blijven niet meer hun hele loopbaan bij één organisatie. Als ondernemer wil je een goed werkgever zijn, maar vooral het beste voor je bedrijf. Instroom, uitstroom en verzuim geven de nodige kopzorgen. Als werknemer lijkt niets meer vanzelfsprekend. Hoe zeker ben je van je baan, je toekomst? Het arbeidsrecht in Nederland bepaalt de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever en biedt bescherming aan beiden. Maar waar belangen groot zijn, ontstaan toch snel nare conflicten. Dan moet je kunnen vertrouwen op je advocaat. Die moet begrijpen waar de pijnpunten zitten, zodat hij een klankbord kan zijn in (strategisch) gevoelige kwesties. Van belang is natuurlijk ook dat je kunt terugvallen op duidelijke afspraken.

Ontslag

Er zijn vele manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen: opzegging, ontbinding door de kantonrechter, ontslag op staande voet, einde van rechtswege, met wederzijds goedvinden, ontslag bij reorganisatie of faillissement. Impulsieve acties kunnen arbeidsrechtelijk grote gevolgen hebben, dus zorgvuldigheid is vereist. Elke vorm van ontslag heeft zijn eigen procedures en (rechts)gevolgen. Bovendien genieten werknemers in geval van ontslag een grote mate van bescherming.

Lees meer

Aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV

Wanneer je als werkgever een dienstbetrekking wilt opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen (zoals reorganisatie) of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan heb je voorafgaande toestemming van het UWV nodig. Ofwel: een ontslagvergunning. Onze advocaten kunnen je helpen bij het voorbereiden van de aanvraag en de indiening daarvan.

Lees meer

Arbeidsconflict

Conflicten op de werkvloer zijn niet prettig en kunnen uiteindelijk uitmonden in grote problemen, met vergaande gevolgen voor zowel de werkgever als de werknemer. Misverstanden over rechtsposities kunnen soms ook aanleiding zijn voor een probleem.
Je kunt ze vaak voorkomen door op tijd advies te vragen aan één van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Ziekte, re-integratie en aansprakelijkheid

Problemen rond ziekte en re-integratie worden vaak als ingewikkeld ervaren. Wie is wat verplicht? Is er wel of geen sprake van arbeidsongeschiktheid? Is het aangeboden werk wel of niet passend? Wat gebeurt er als de werknemer weigert aangeboden passend werk uit te voeren? En wat te doen als een van de partijen de afspraken niet nakomt? Kortom, allemaal vragen die op kunnen komen.

Lees meer

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidscontracten komen in verschillende vormen voor; bepaalde tijd, onbepaalde tijd, oproepovereenkomst, nulurenovereenkomst, min-/maxovereenkomst, voorovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, etc. Welke overeenkomst is het meest geschikt voor je bedrijf en wat zijn dan de mogelijkheden? Elke vorm heeft immers zijn eigen voor- en nadelen, en kent zijn eigen risico’s.

Lees meer

Arbeidsrecht is óns werk

Arbeidsrecht is zoveel meer dan een juridisch specialisme. Het gaat over werk en over mensen. En over hoe belangrijk werk kan zijn voor mensen. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring en weten dat je met zorgvuldigheid en daadkracht het meeste bereikt.

Voor de vragen die je vast hebt

We komen graag een uurtje met je sparren. Over vragen die je misschien hebt. Gewoon aan de keukentafel. Om te kijken of het klikt.

Heb je vragen? Wil je meer weten? Een keertje sparren?
+
Voeg een tekstbericht toe