Arbeidsrecht

Slepende conflicten, slapeloze nachten

Er moet een oplossing komen waarmee je weer verder kunt

Arbeidscontracten komen in verschillende vormen voor; bepaalde tijd, onbepaalde tijd, oproepovereenkomst, nulurenovereenkomst, min-/maxovereenkomst, voorovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, etc. Welke overeenkomst is het meest geschikt voor je bedrijf en wat zijn dan de mogelijkheden? Elke vorm heeft immers zijn eigen voor- en nadelen, en kent zijn eigen risico’s.

Arbeidsovereenkomsten

Bij het opstellen van overeenkomsten zal ook gedacht moeten worden aan het opnemen van eventuele extra bedingen, zoals een proeftijd, non-concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, intellectuele eigendomsrechten, etc. In het Burgerlijk Wetboek is veel geregeld, maar ook in cao’s zijn nog de nodige bepalingen en regelingen te vinden. Heel simpel gezegd: een overeenkomst die niet goed is, is niet geldig. Dat kan grote gevolgen hebben. Zorgvuldigheid is dus geboden. Onze arbeidsrechtspecialisten weten wat wel en niet mogelijk is en maken arbeidsovereenkomsten op maat.