Ondernemings- en Faillissementsrecht

Iemand die je wijst op valkuilen, maar ook op kansen

Daar heb je als ondernemer wat aan

Bestuurders van ondernemingen hebben een grote verantwoordelijkheid en kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop ze hun taak vervullen. Als vennootschap kun je bestuurders aanspreken op bijvoorbeeld onbehoorlijke taakvervulling of verzuim.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder kun je geconfronteerd worden met een claim die voortkomt uit een verwijt van slecht beleid, of met schulden uit een eventueel faillissement. Naast een vordering vanuit de vennootschap, een schuldeiser of een curator kun je als bestuurder ook fiscaal of zelfs strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. In alle gevallen is het zaak om zo snel mogelijk advies in te winnen en zorgvuldig en adequaat te handelen. Onze advocaten zijn er om je daarbij te helpen. De juiste aanpak te bepalen en zo snel mogelijk te komen tot een duurzame oplossing.