Vastgoed- en Huurrecht

Afspraken kunnen nog zo helder zijn

Onze advocaten maken ze waterdicht

Bij erfpacht gaat een grondeigenaar een langdurige overeenkomst aan met een pachter, meestal 49 of 99 jaar. Denk je erover een stuk grond te pachten? Dan betaal je jaarlijks een bepaald bedrag, de canon, om de grond van de verpachter te gebruiken. Je rechten lijken op die van een eigenaar. Omdat je de grond in bruikleen hebt, mag je erop bouwen en de gebouwen ook verkopen. Maar er zijn ook beperkingen. Want de erfpachter houdt bepaalde rechten op de grond.

 

Erfpacht en canon

Als erfpachter mag je namelijk de grond plus de gebouwen na afloop van de overeenkomst verkopen. Ook mag je bij een nieuwe overeenkomst de canon verhogen. En ook een tussentijdse stijging is mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de grond meer waard is dan voorheen nu er gebouwen op staan. Onze advocaten kunnen helpen bij het vaststellen van de nieuwe canon. Heb je een conflict met de pachter? Ook dan zijn ze er voor je. Door te onderhandelen proberen ze een zo duurzaam mogelijke oplossing te zoeken.

Krijg je als pachter te maken met een sterke stijging van de canon? En vind je dit onterecht? Misschien kun je met de erfpachter tot een overeenkomst komen waarbij jullie je beiden goed voelen. Kom je er niet uit en dreigt er een conflict te ontstaan? Onze advocaten kunnen dan bemiddelen. Ze bekijken of de stijging reëel is, adviseren je over eventuele juridische stappen en staan je bij in een gerechtelijke procedure als het zover komt.