Fusie

Nieuws

04 juli 2013


Een fusie of een bedrijfsovername  is een heel ingewikkeld proces. Een nieuwsflits als dit is niet de weg om daar inhoudelijk veel over te kunnen zeggen. Knuwer advocaten heeft daar wel ervaring in. Zowel voor zich zelf als vanuit de rol van adviseur. Daar waar we als adviseur geregeld aan de zijlijn staan bij de begeleiding van een fusie of een overname hebben we in de afgelopen maanden zelf een  fusie  mogen ervaren. Knuwer advocaten en Leesberg advocaten zijn gefuseerd. Deze  fusie is zeer  soepel, in een prettige sfeer en efficiënt verlopen. Maar wij weten dat dit ook lastiger kan gaan. Fusies en bedrijfsovernames zijn een bron van mogelijke conflicten. Een goede voorbereiding, een goede (neutrale) adviseur of gespreksbegeleider, inzicht in de financiële  en  juridische haken en ogen (‘due diligence’)  en een goede vastlegging van afspraken (zeker ook als je het allemaal met elkaar eens bent), zijn erg belangrijk. Maar vooral is van belang respect voor elkaar en begrip voor elkaars positie. En een gezamenlijk belang en doel. Het gezamenlijke belang en doel van Leesberg advocaten en Knuwer advocaten  is om u, met onze  21 advocaten, nog beter van dienst te zijn door nog meer continuïteit en verder doorgevoerde specialisatie.  Ook bij fusies en overnames. Wij weten waar het om draait.   Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de vakgroep Ondernemingsrecht.