Minderjarige en verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Nieuws

Rob Wortelboer
05 januari 2015
Strafrecht


Een veelvoorkomende vraag is: kan ik, als dit op mijn strafblad komt, nog wel een VOG krijgen? Daarom besteden wij in een drieluik aandacht aan het onderwerp VOG. In dit eerste artikel gaan we het hebben over de minderjarige en de VOG. In het volgende artikel komt de volwassene en de VOG aan bod en wij sluiten af met de VOG voor rechtspersonen. Later dit jaar zullen wij op deze website aandacht besteden aan de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Wanneer heb je een VOG (“verklaring van goed gedrag”) nodig? Bij het zoeken naar een baan of een stage kan je werkgever vragen naar een VOG. Bijvoorbeeld als het gaat om werk in de beveiliging of werk met kinderen zoals op een kinderdagverblijf; een VOG kan ook gevraagd worden bij banen waarin met privacygevoelige gegevens wordt gewerkt, zoals een bij een bank of een call-centre. Wat gebeurt er als je een VOG aanvraagt? Het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent Gedrag (COVOG) bekijkt of je strafbare feiten hebt gepleegd en of deze relevant zijn voor je stage of baan. Iemand die in het verleden fraude heeft gepleegd, zal bijvoorbeeld moeilijk een VOG kunnen krijgen als hij solliciteert bij een bank. Om erachter te komen of je een strafbaar feit hebt gepleegd, kijkt het COVOG naar gegevens uit het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Maar er kan ook in de politieregisters worden gekeken. Hoe lang worden gegevens over een strafbaar feit bewaard? Van iedereen boven de twaalf jaar worden justitiële gegevens geregistreerd en bewaard in het JDS en in de politieregisters. Deze gegevens worden dertig jaar na de rechterlijke uitspraak bewaard. Gegevens over zedendelicten worden levenslang bewaard. Wanneer wordt een VOG afgegeven en wanneer niet? Voorheen werd een VOG in het algemeen afgegeven als iemand vier jaar lang niet voorkwam in het JDS of in de politieregisters. Die vier jaar heet de ‘terugkijktermijn’. Vanaf 1 maart 2013 is in het voordeel van minderjarigen de regelgeving gewijzigd. De terugkijktermijn is nu teruggebracht naar twee jaar. De achterliggende gedachte is dat een jeugdzonde je carrièremogelijkheden niet in de weg zou mogen zitten. De terugkijktermijn van twee jaar geldt echter niet als het gaat om een zedendelict of wanneer je in die vier jaar in de gevangenis hebt gezeten. Dan gaat het COVOG na of de gepleegde feiten van belang zijn voor je baan of stage, ook al zijn ze van langer dan twee jaar geleden. Gevolgen Het weigeren van een VOG kan dus erg nadelige gevolgen hebben voor je school- en werkmogelijkheden. Dat is ook het geval als het een licht feit is dat door de officier van justitie is afgedaan, als er geen herhalingsgevaar is en zelfs als het feit niet direct betrekking heeft op je stage of baan. Wat kun je doen als een VOG is geweigerd? Stage lopen in bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of in de beveiliging wordt moeilijk als je geen VOG krijgt. Wordt je VOG geweigerd en ben je het daar niet mee eens, dan kun je het beste meteen bezwaar maken, maar op z’n laatst binnen zes weken. Je kunt het beste direct naar een advocaat gaan. Die kan voor jou een bezwaarschrift opstellen; wij kunnen je daarbij van dienst zijn. Halt-afdoeningen Halt-afdoeningen worden niet opgenomen in het JDS. Als jij alleen een Halt-straf heb gehad, hoef jij je dus geen zorgen te maken over een VOG. Een strafzaak kan in de volgende gevallen via Halt afgegaan worden: • openlijk geweld tegen goederen • misbruik maken van alarmnummers • (winkel)diefstal • verduistering • oplichting • vernieling en graffiti • heling • baldadigheid • openbare dronkenschap • je bevinden op verboden terrein • verstoren van de orde in het openbaar vervoer • vuurwerkdelicten, waaronder: bezit van illegaal vuurwerk en afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijd • schoolverzuim • feiten die te maken hebben met baldadigheid en overlast, gebruik van alcohol/verdovende middelen en brandstichting zonder gevaar Als je contact krijgt met een advocaat en het gaat om één van bovenstaande delicten, vraag dan of hij wil nagaan of een Halt-straf mogelijk is. Contact Als je nog vragen hebt over een VOG, kun jij (of je ouders) bellen of mailen met: Geert Lieffijn, 0223 660114, lieffijn@knuwer.nl Kemal Dirlik, 072 – 5127117, dirlik@knuwer.nl