Volwassenen en verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Nieuws

Rob Wortelboer
09 februari 2015


Wij besteden in een drieluik aandacht aan de Verklaring Omtrent Gedrag. In ons vorige artikel is aandacht besteed aan het onderwerp “minderjarige en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)”. Het volgend artikel zal gaan over rechtspersonen en de VOG. Dit artikel gaat over volwassenen die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen en nu een VOG nodig hebben. Wanneer heeft u een VOG nodig? Bij het zoeken naar een baan, kan uw potentiële werkgever verlangen dat u een VOG overlegt. Het gaat dan vaak om functies waarbij aan de integriteit hoge eisen mogen worden gesteld of waar gewerkt wordt met kwetsbare groepen, zoals kinderen. Mensen die een baan binnen het justitieel apparaat ambiëren of voor een financiële instelling zoals een bank willen werken, moeten zonder meer een VOG kunnen overleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om opsporingsambtenaren, officieren van justitie, rechters , bankmedewerkers. Wat gebeurt er als u een VOG aanvraagt? Als uw potentiële werkgever van u een VOG verlangt, zult u deze zelf moeten aanvragen. Dat kan digitaal of in persoon bij uw gemeentehuis. In sommige gevallen moet de VOG rechtstreeks bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden aangevraagd. Het Centraal Orgaan Verklaringen Omtrent Gedrag (COVOG) bekijkt na uw aanvraag of u strafbare feiten heeft gepleegd en of deze relevant zijn voor het beroep waarvoor u de VOG aanvraagt. Iemand die in het verleden fraude heeft gepleegd, zal bijvoorbeeld moeilijk een VOG kunnen krijgen als hij solliciteert bij een bank. Om erachter te komen of u een strafbaar feit heeft gepleegd, kijkt het COVOG naar gegevens uit het Justitieel DocumentatieSysteem (JDS). Maar er kan ook in de politieregisters worden gekeken. Hoe lang worden gegevens over een strafbaar feit bewaard? Van iedereen boven de twaalf jaar worden justitiële gegevens geregistreerd en bewaard in het JDS en in de politieregisters. Deze gegevens worden dertig jaar na de rechterlijke uitspraak bewaard. Gegevens over zedendelicten worden levenslang bewaard. Wanneer wordt een VOG afgegeven? Een VOG wordt in het algemeen afgegeven als iemand vier jaar lang niet voorkomt in het JDS of in de politieregisters. Die vier jaar heet de ‘terugkijktermijn’. Maar dit geldt niet als het gaat om een zedendelict of wanneer de aanvrager in die vier jaar in de gevangenis heeft gezeten. Ook zijn er sommige specifieke beroepen waarvoor een langere terugkijktermijn geldt. Zo worden bij de functies binnen het justitieel apparaat die hiervoor zijn genoemd, terugkijktermijnen van 10 jaar gehanteerd. Dat heeft te maken het feit dat voor deze beroepen hogere integriteitseisen gelden. Als u in de terugkijktermijn niet voorkomt in JDS, dan wordt de VOG in de regel afgegeven. Als u wel voorkomt in de JDS, dan betekent dat niet automatisch dat u geen VOG krijgt. Er zal dan gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. Als het COVOG tot de conclusie komt dat uw strafrechtelijk verleden geen beletsel is voor de functie die u gaat uitoefenen, kan zij besluiten de VOG alsnog aan u af te geven. Gevolgen Het weigeren van een VOG door het COVOG kan dus erg nadelige gevolgen hebben voor uw werkmogelijkheden. Dat is ook het geval als het een licht feit is dat door de officier van justitie is afgedaan, als er geen herhalingsgevaar is en zelfs als het feit niet direct betrekking heeft op de baan waar u naar solliciteert. Wat kunt u doen als een VOG is geweigerd? Wordt de VOG geweigerd en bent u het daar niet mee eens, dan kunt het beste meteen bezwaar maken, maar op z’n laatst binnen zes weken. Vooral de beslissing om u de VOG te weigeren omdat u in het JDS voorkomt, moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Het COVOG mag namelijk ook in zulke gevallen wel de VOG afgeven. Doet zij dat niet, dan dient dit voor u negatieve oordeel op een vakkundige manier getoetst te worden. Met name vanwege deze juridische toets, kunt u het beste direct naar een advocaat gaan. Die kan voor u een bezwaarschrift opstellen; wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Contact Als u nog vragen heeft over een VOG, kunt bellen of mailen met: Geert Lieffijn, 0223 - 660114, lieffijn@knuwer.nl Kemal Dirlik, 072 - 5127117, dirlik@knuwer.nl