Bestuurder ken je opvolger!

Nieuws

Arthur Sweens
13 januari 2017
Ondernemings- en Faillissementsrecht


Soms is het nodig over je graf heen te regeren. Dat merkte een bestuurder van een vennootschap die onvoldoende onderzoek had gedaan naar de achtergronden en  integriteit van zijn opvolger. De opvolgend bestuurder bleek de vennootschap enkel en alleen te hebben gekocht met het doel aankopen te doen zonder de bijbehorende schulden te voldoen.  De vennootschap gaat failliet en de curator stelt de opvolgend bestuurder aansprakelijk op grond van onbehoorlijk bestuur. De curator stelt ook de oude bestuurder aansprakelijk. De curator stelt dat de oude bestuurder wist of had moeten weten dat de opvolgend bestuurder de vennootschap zou gaan misbruiken. De oude bestuurder had indien hij navraag zou hebben gedaan vrij eenvoudig hebben kunnen vaststellen dat de beoogd opvolgend bestuurder betrokken was geweest bij een groot aantal vennootschappen waarvan een aantal failliet zijn gegaan.  Het gerechtshof oordeelt dat de oude bestuurder in het belang van de gezamenlijke schuldeisers van de vennootschap onderzoek had moeten doen naar de achtergrond en geschiedenis van de opvolgend bestuurder. Het gerechtshof veroordeelt de oude bestuurder wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur tot betaling van een deel van het tekort in de boedel.  Advies: regel als bestuurder je opvolging zorgvuldig, doe voldoende onderzoek naar je opvolger (via internet en het handelsregister is dat niet al te moeilijk), wees kritisch op het verhaal en de motieven van je opvolger en bewaak de belangen van de vennootschap en de crediteuren. Dit artikel is geschreven door Arthur Sweens, advocaat voor ondernemers en curator in Alkmaar en Den Helder. Heeft u vragen bel Arthur Sweens op 0223-660114 of 06 22423073 (ook voor Whatsapp) of mail naar sweens@knuwer.nl