Update beperking gemeenschap van goederen: goede administratie vereist!

Nieuws

Eveline Martina-Dirks
22 juni 2017
Familie-, Jeugd- en Erfrecht, Mediation


Even een update over het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap van goederen. Op 11 juli 2014 is er een wetsvoorstel (33 987) ingediend om als basisstelsel een beperkte gemeenschap van goederen in te voeren. Dit voorstel houdt in hoofdlijnen in dat alleen hetgeen door gezamenlijke inspanningen is verkregen, gemeenschappelijk wordt. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven privé. Ook een erfenis of gift verkregen tijdens het huwelijk valt buiten de gemeenschap, tenzij de erflater of schenker anders heeft bepaald. Met dit voorstel denkt men beter aan te sluiten op de praktijk. Wanneer echtgenoten nu bezittingen en schulden buiten de gemeenschap willen houden, dienen zij huwelijkse voorwaarden op te stellen, terwijl volgens de initiatiefnemers een meerderheid van de bevolking dit als standaard zou willen. Het wetvoorstel zou bovendien ook beter aansluiten op de internationale standaard. Met het wetsvoorstel zouden misverstanden worden voorkomen bij het aangaan van een huwelijk met een buitenlandse partner of bij het ontvangen van een buitenlandse schenking of gift. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Dit betekent dat schenkingen en erfenissen die een echtgenoot tijdens het huwelijk ontvangt niet langer in de huwelijksgemeenschap vallen. Bezittingen en schulden die een echtgenoot bij het aangaan van het huwelijk had en dus heeft aangebracht, vallen ook buiten de gemeenschap. Door deze wetswijziging zijn er geen uitsluitingsclausules of huwelijkse voorwaarden meer nodig om schenkingen, erfenissen en aanbrengsten buiten de gemeenschap te houden. Het is de verwachting dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer een meerderheid van de stemmen krijgt en het voorstel daadwerkelijk wet wordt. Als dit het geval is, volgt er weer een update. Een kritische kanttekening: met de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen is het noodzakelijk dat bij het aangaan van het huwelijk een goede administratie wordt bijgehouden van wat er ingebracht wordt en gedurende het huwelijk van wat er aan erfenissen en schenkingen wordt ontvangen. Als dit niet gebeurt dan kan er altijd nog discussie ontstaan over de eigen en de gemeenschappelijke spullen. Voor nadere informatie over het wetsvoorstel of over het huidige geldende stelsel, kunt u contact opnemen met één van onze advocaten. Advocaten: Eveline Dirks, Nicolette Plat.

Zie ook: https://www.knuwer.nl/wetsvoorstel-beperking-gemeenschap-van-goederen/