Eerste ontbindingsbeschikking onder de WWZ

Nieuws

Ronald Muurlink
20 augustus 2015
Arbeidsrecht


De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 juli 2015 de eerste ontbindingsbeschikking afgegeven die tot stand is gekomen onder het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid), zoals dat vanaf 1 juli 2015 van kracht is. In deze zaak betrof het een verzoek tot ontbinding, omdat de werknemer volgens de werkgever ongeschikt zou zijn voor zijn functie (directeur van een onderwijsinstelling). Volgens de werkgever zou er bovendien sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodat als nevenvordering was verzocht aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst tegen een eerdere datum te ontbinden dan het geval zou zijn als de geldende opzegtermijn in acht zou worden genomen. Onder het nieuwe recht dient de kantonrechter bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rekening te houden met de geldende opzegtermijn. De kantonrechter wijst het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe, maar neemt daarbij wel de geldende opzegtermijn in acht. Deze uitspraak maakt duidelijk dat een goed dossier van (groot) belang is. Vanaf 2007/2008 hebben er verschillende coachingstrajecten, verbetertrajecten, evaluaties, een overplaatsing, etc. plaatsgevonden. Een traject van acht jaar is uitzonderlijk, zodat in dit geval er voldoende basis was om tot een ongeschiktheidsontslag te komen. De werknemer had een beroep gedaan op de transitievergoeding, alsmede een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding. Deze beide verzoeken worden afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat nu er sprake is van een bovenwettelijke uitkering (WW-aanvulling en loonsuppletie) op grond van de cao PO er geen aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding. Daarbij wordt verwezen naar het Overgangsrecht en het Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Aangezien geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, wordt aan de billijke vergoeding evenmin toegekomen. Dit artikel is geschreven door mr. Ronald Muurlink.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt contact met hem opnemen of één van de andere leden van onze vakgroep Arbeidsrecht.
Knuwer advocaten: Alkmaar: Ronald Muurlink, Roel van Velzen.
Knuwer advocaten Den Helder: Marieke Frank.

Bovengenoemde uitspraak is op 22 juli 2015 gedaan en gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak is te onder nummer: ECLI:NL:RBNNE:2015:3611.