Vertegenwoordigingsbevoegd ?

Nieuws

Harm van Lingen
21 september 2015
Contractenrecht en Incasso


Loop eerst even langs de Kamer van Koophandel ! Dat is een leus die wij natuurlijk graag onderschrijven. Te meer omdat ons kantoor van Knuwer advocaten te Alkmaar zelf in het gebouw van de KvK gehuisvest is. Met die leus wordt vooral gedoeld op het checken van het Handelsregister. Dat ‘langs lopen’ gaat tegenwoordig natuurlijk vooral digitaal. Op die manier weet u wie er wel of niet bevoegd is om namens een B.V. een contract te sluiten. Maar de praktijk leert dat er lang niet altijd, om niet te zeggen maar hoogst zelden, vóóraf wordt gecontroleerd of er iemand vertegenwoordigingsbevoegd is. Vaak wordt er pas achteraf aan gedacht, wanneer er problemen zijn ontstaan. Er wordt bijvoorbeeld geleverd op basis van een telefonische bestelling, maar de nagestuurde bevestiging wordt nooit ondertekend; en er wordt niet betaald. In de praktijk worden heel veel contracten gesloten door personen die niet als vertegenwoordigingsbevoegd in de KvK staan vermeld. Het zou niet best zijn als al die contracten ‘zo maar’ vernietigd zouden kunnen worden. Bepaalde functies brengen al met zich mee dat de persoon in kwestie wel de B.V. mag binden. De vertegenwoordiger (naam zegt het al), de inkoper, salesmedewerker enz. Maar ook wanneer het er minder dik bovenop ligt dan de genoemde voorbeelden, kan de B.V./onderneming gebonden worden door de handeling van een medewerker die onbevoegd was. Dat is namelijk het geval wanneer de B.V. de schijn gewekt heeft dat de persoon in kwestie bevoegd was. Het wekken van die schijn kan zowel vooraf als achteraf gedaan worden. Het moet dan wel gaan om omstandigheden die in de risicosfeer van de B.V. liggen; denk aan eerdere contracten die via dezelfde persoon gesloten zijn en die gewoon nagekomen zijn; het accepteren van de levering en eventuele deelbetalingen; zelfs het helemaal stilzitten kan onder omstandigheden schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid opleveren. Het gebeurt nog wel eens dat een contractspartij achteraf probeert onder een contract uit te komen (bijvoorbeeld omdat men achteraf spijt heeft van een contract) met de stelling dat de medewerker niet bevoegd was, omdat hij niet vermeld stond in het Handelsregister. Accepteer dat dus niet te snel! Wanneer u zelf geconfronteerd wordt met een situatie waarin een medewerker ‘zijn boekje te buiten is gegaan’, onderneem dan meteen actie. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt er nog iets aan te doen (als dat al lukt). Indien zou blijken dat er onbevoegd vertegenwoordigd is, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen; niet met de B.V., maar ook niet met de onbevoegde vertegenwoordiger. Die laatste is echter wel aansprakelijk voor de schade die de andere partij lijdt. Bent u niet ‘eerst even langs de KvK gelopen’ en wordt u nu geconfronteerd met een dergelijk probleem? Loop dan alsnog even langs de KvK Alkmaar. U kunt dan advies inwinnen bij Harm van Lingen, advocaat contracten- en aansprakelijkheidsrecht. harmvanlingen@knuwer.nl, telefoonnummer: 072-5127117