Geoorloofde opsporingsmethode in het familierecht

Nieuws

Eveline Martina-Dirks
28 november 2016
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Een man vraagt de rechtbank om de partneralimentatie op nihil te stellen omdat de vrouw samenwoont met een nieuwe man. Nadat de rechtbank het verzoek afwijst, wijst het gerechtshof het verzoek nog niet toe, maar staat het opmerkelijke bewijsaanbod van de man toe. Als bewijs biedt de man aan rechercherapporten en een dvd met een door hem opgenomen gesprek met de dochter van de vrouw (waarvan de leeftijd onbekend is). Het hof overweegt dat voldaan moet zijn aan een aantal voorwaarden om een samenleving aan te nemen welke als gevolg heeft dat de partneralimentatie dient te eindigen. 1. de aanwezigheid van een affectieve relatie van duurzame aard, 2. een samenwoning, 3. een wederzijdse verzorging (bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding, of het op andere wijze in elkaars verzorging voorzien), 4. een gemeenschappelijke huishouding. Gezien de ingrijpende gevolgen mag niet te snel en te gemakkelijk worden aangenomen dat van deze voorwaarden sprake is. Het hof is dan ook van oordeel dat op basis van de stellingen van de man nog niet is komen vast te staan dat de alimentatie dient te eindigen. Het hof gaat echter in op het opvallende bewijsaanbod van de man en is bereid om te luisteren naar de dvd in het bijzijn van de dochter van de vrouw in het kader van een getuigenverhoor. Wordt vervolgd! Zie ook: https://www.knuwer.nl/ongeoorloofde-opsporingsmethoden-in-het-familierecht/  

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten.

Knuwer advocaten Alkmaar: 072-512 7117
Knuwer advocaten Den Helder: 0223-660 114.