Chantal Teerenstra
24 augustus 2023
Familie-, Jeugd- en Erfrecht

Het is de ergste nachtmerrie; een gezinsdrama. Twee kinderen, een vader en een moeder. De moeder in deze kwestie is om het leven gebracht. En de vader wordt verdacht dit op zijn geweten te hebben. Hij ontkent dit.

We lezen en zien helaas vaker dit soort situaties in de media. En ik vraag mij dan vaak af: hoe moet het nu met die kinderen?

De rechtspraak

Via de rechtspraak krijg je daar een klein stukje van mee. Zo las ik in deze uitspraak van het Hof Den Bosch dat het ouderlijk gezag van deze vader is geschorst. Vanaf dat moment mocht Jeugdzorg belangrijke beslissingen over de kinderen nemen.

Wat mij meteen opviel is dat de moeder in juni 2022 is overleden, terwijl het gezag van de vader pas op 19 oktober daarna is geschorst. Daar zit best een periode tussen en de uitspraak vertelt niet hoe dat in die tussenliggende periode is opgelost.

Nu moest het Hof beslissen over de vraag of het gezag van de vader definitief beëindigd moest worden.

De vader

De vader vindt van niet. Hij zei: je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het staat namelijk niet vast dat hij nog jarenlang in hechtenis zit. Bovendien verleent hij emotionele toestemming aan de kinderen voor het verblijf in het pleeggezin. Dat is volgens de vader voldoende voor de kinderen om op dit moment tot rust te komen. Een minder ingrijpende maatregel, zoals een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing, zou volgens de vader meer op zijn plaats zijn.

De Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming zag dit anders. Zij blijft erbij dat de vader het belang van de kinderen onvoldoende voorop heeft gesteld. De Raad adviseert om de kinderen op een neutrale plek te laten opgroeien en dat een neutrale persoon de beslissingen over de kinderen neemt.

Voor de kinderen is het van groot belang dat zij nu duidelijkheid krijgen waar hun perspectief ligt. Op die manier kunnen de kinderen aan hun trauma werken.

Alleen een ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing vind de Raad niet passend in deze situatie. Het is volgens de Raad niet realistisch dat de vader op korte termijn voor de kinderen gaat zorgen.

Wel vindt de Raad het in het belang van de kinderen is dat het contactherstel met de vader wordt geregeld.

Bureau Jeugdzorg (GI)

De GI geeft aan dat de kinderen vanuit de geheime setting naar een ander pleeggezin zullen gaan. Zij krijgen dan ook traumatherapie, waarvoor de vader toestemming heeft gegeven. Duidelijk wordt verder dat het overlijden van de moeder met de kinderen is besproken en dat er half maart 2023 een afscheidsdienst voor de kinderen is verzorgd. Ook hier is het opvallend dat er dus blijkbaar 9 maanden zijn verstreken tussen het overlijden van de moeder en de afscheidsdienst van de kinderen.

De pleegouders

De pleegouders geven aan dat de kinderen gelukkig positieve stappen hebben gezet in het hechtingsproces. Zij praten veel over wat zij hebben meegemaakt en over dingen die hen bezighouden. De kinderen lieten, nadat zij de boodschap kregen over de aanstaande verhuizing, helaas wel een terugval zien in hun gedrag.

De uitspraak van het Hof

En dan, wat is er juridisch beslist?

De boodschap van de vader dat hij nog niet veroordeeld is, stelt onschuldig te zijn en dus ook kans ziet dat hij de kinderen wel kan verzorgen en opvoeden is enigszins te begrijpen.

Aan de andere kant zijn alle andere partijen het erover eens dat de vader niet in staat is om het belang van de kinderen voorop te stellen. Dat staat los van de vraag of de vader de moeder om het leven heeft gebracht.

Is dit voldoende om de vader het gezag te ontnemen? Het hof meent van wel. Zij vindt dat de kinderen onmiddellijk de duidelijkheid nodig hebben dat zij niet bij hun vader zullen opgroeien. Nog langer durende onzekerheid over hun opgroeiperspectief is in strijd met hun ontwikkelingsbelang. Het belang van de vader om zicht te blijven houden op herstel van de gezinssituatie met de kinderen moet daarvoor wijken.

Daarom vindt het Hof dat een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing nu niet de geëigende maatregelen zijn. Zij houden de onzekerheid in stand die nu juist moet worden weggenomen.

Wat betekent dit concreet?

De GI (Jeugdzorg) zal voortaan als voogd de belangrijke beslissingen over deze twee kinderen nemen. Daarover valt ook weer heel veel te zeggen, maar dat een andere keer.

In de wet staat trouwens wel dat de vader op termijn om herstel van zijn gezag kan vragen. Dit kan alleen als dit in het belang van de kinderen is én hij in staat is om duurzaam de verzorging en opvoeding van de kinderen te dragen.  

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met mr. Chantal Teerenstra (teerenstra@knuwerdenhelder.nl).