Spaargeld van de kinderen: delen of niet?

Eveline Martina-Dirks
18 december 2017
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Een man en vrouw gaan scheiden en hebben drie kinderen. De vrouw heeft de spaarrekeningen op naam van de kinderen leeggehaald en het geld in een kluis gedaan. De man wil dat de spaartegoeden van de kinderen in de verdeling tussen partijen worden betrokken. De rechtbank wijst dit in eerste instantie toe.

Het gerechtshof ’s Hertogenbosch beslist echter dat de spaartegoeden niet in de huwelijksgemeenschap vallen en daarom niet verdeeld kunnen worden. Elke ouder die het gezag over zijn kind uitoefent, heeft slechts het vruchtgenot over het vermogen van het kind. Het spaarsaldo behoort tot het vermogen van het kind. De ouders hebben de verplichting het bewind over dat vermogen als goede bewindvoerders uit te voeren.

Dat de bankrekeningen op naam van de kinderen staan is niet van doorslaggevende betekenis om aan te nemen dat deze tot het vermogen van de kinderen behoren. Hiervoor moet naar de gehele situatie en de bedoeling van de ouders gekeken worden. Hier bleek uit de feiten en omstandigheden dat het de bedoeling van partijen was om alleen voor de kinderen te sparen en het geld niet voor zichzelf te gebruiken. Dit maakt dat de bankrekeningen ook daadwerkelijk van de kinderen zijn en daarom niet tussen de ouders verdeeld kunnen worden.

Voor meer informatie neem contact op met Eveline Dirks op 072-2001042 of dirks@knuwer.nl

Gerechtshof ’s Hertogenbosch 4 juli 2017, ECL: NL:GHSHE:2017:3053