Alcohol en drugs in het verkeer

Nieuws

Rob Wortelboer
23 april 2015
Strafrecht


Deelnemen aan het verkeer met te veel alcohol, drugs of rijgevaarlijke medicijnen is verboden. Alcohol in het verkeer Een ervaren bestuurder van een motorvoertuig (5 jaren of langer in het bezit van een rijbewijs) mag maximaal 0,5 promille alcohol in zijn bloed hebben. Voor beginnende bestuurders (korter dan 5 jaren in het bezit van een rijbewijs) geldt een strengere regel: een promillage van hoogstens 0,2. Voor bestuurders die op 16 of 17- jarige leeftijd hun rijbewijs gehaald hebben, geldt dit laatste promillage 7 jaren. Bij fietsers geldt een promillage van 0,5; hetzelfde dus als bij een ervaren bestuurder van een motorvoertuig. De gang van zaken is meestal als volgt. U moet op straat blazen; dat heet een ‘voorlopig ademonderzoek’. Als daaruit blijkt dat u te veel hebt gedronken, moet u op het politiebureau nogmaals blazen; dat heet een ‘ademanalyse’. Die analyse is nauwkeuriger dan het voorlopige onderzoek. Als ook dan blijkt dat u te veel alcohol op hebt, zijn diverse mogelijkheden, al dan niet opgeteld: • Rijverbod door de politie voor een aantal uren; • Inhouding rijbewijs door de officier van justitie; • Taakstraf en geldboete door de officier van justitie of de rechter; • Rijontzegging door de rechter; • Medisch onderzoek naar rijgeschiktheid door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); • Ongeldigverklaring van het rijbewijs door het CBR; • Opleggen Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA-cursus) of Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA-cursus), beide opgelegd door het CBR; Drugs in het verkeer Het Openbaar Ministerie (OM) hanteert als uitgangspunt dat het gebruik van drugs en medicijnen uw rijvaardigheid vermindert, waardoor u sneller een verkeersongeval veroorzaakt. Wordt iemand verdacht van rijden onder invloed van drugs, dan wordt bij hem bloed afgenomen. Dat bloed wordt door de politie opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Als het NFI druggebruik vaststelt, wordt de zaak doorgestuurd naar het OM voor vervolging. Het OM kan een geldboete en/of een andere straf opleggen; ook kan het OM de bestuurder dagvaarden voor de rechter. Op dit moment gelden er nog geen wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Naar verwachting zullen die er wel komen. Voor amfetamineachtige stoffen, cocaïne, THC en GHB gelden dan bepaalde limieten, net als dat bij alcohol het geval is. U mag dan niet meer rijden als u meer drugs hebt gebruikt dan volgens de limiet is toegestaan. Het gebruik van verschillende soorten drugs door elkaar of van drugs samen met alcohol geeft een extra grote kans op een verkeersongeval. Hiervoor gaan 0-limieten gelden. Dit betekent dat u niet meer mag rijden als u verschillende soorten drugs of alcohol met drugs hebt gebruikt, in welke hoeveelheid dan ook. Het OM kan u een geldboete, werkstraf en/of gevangenisstraf geven als u rijdt onder invloed van drugs en/of medicijnen. Daarnaast meldt de politie u bij het CBR voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid; dan loopt u het risico dat uw rijbewijs ongeldig verklaard wordt. Vanaf 1 juli 2015 raakt u mogelijk uw rijbewijs kwijt bij twee veroordelingen binnen 5 jaar voor rijden onder invloed van één of meer drugs. Of bij een combinatie van één of meer drugs met alcohol. Medicijnen in het verkeer Sommige medicijnen kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Dat staat aangegeven op het etiket of in de bijsluiter van het medicijn. Informatie kunt u ook vinden op www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Ook het rijden onder invloed van rijgevaarlijke medicijnen is strafbaar. Wordt iemand verdacht van rijden onder invloed van medicijnen, dan volgt bij hem een bloedtest; zie verder het kopje ‘drugs in het verkeer’. Contact Vooral als u uw rijbewijs voor uw werk nodig hebt, is er alle reden direct contact met uw advocaat op te nemen. Hij kan voor u onder meer bij de rechtbank een klaagschrift indienen om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen, hij kan er bij de rechtbank voor pleiten geen onvoorwaardelijke rijontzegging op te leggen en hij kan contact opnemen met het CBR om de mogelijkheid te bezien een ongeldigverklaring van uw rijbewijs te voorkomen.

Als u vragen hebt over alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer, kunt u bellen of mailen met: Knuwer advocaten Den Helder Geert Lieffijn, Telefoonnummer: 0223 660114, lieffijn@knuwer.nl