Waarom ging Tendris Solutions failliet?

Nieuws

Arthur Sweens
16 maart 2017
Ondernemings- en Faillissementsrecht


Waarom ging Tendris Solutions failliet?

Op duurzaamheid gericht bedrijf Tendris Solutions failliet ondanks inzet van veelbelovende techniek. Met de machines van Tendris Solutions werden op grote schaal algen gekweekt om te worden verwerkt in voedingsmiddelen, health products en zelfs brandstof. Het lijkt merkwaardig dat in een periode waarin duurzaamheid overal op de agenda staat een bedrijf dat duurzaamheid ademt, failliet gaat. Het onderzoek van de curator zal moeten uitwijzen wat de precieze oorzaken zijn. Mijn ervaring als curator is dat zelden één oorzaak het faillissement teweegbrengt. Meestal is het een samenloop van factoren.  

Techniek en duurzaamheid

Een aantal zaken kan Tendris Solutions parten hebben gespeeld. De eerste is de stand van de techniek. Ook een techniek die veelbelovend is heeft tijd nodig om volwassen te worden en om stabiel en betrouwbaar te kunnen worden ingezet in grootschalige processen zoals Tendris Solutions voor ogen stond. Het is goed mogelijk dat de techniek nog onvoldoende uitontwikkeld was om al op commerciele basis te kunnen worden toegepast.  

Was de markt er rijp voor

Een ander aspect is dat de markt rijp moet zijn voor nieuwe technieken en de producten die daarmee worden gemaakt. De gewenning van de markt loopt meestal niet synchroon met de ambities van het bedrijf. Het kost nu eenmaal tijd om een afzetmarkt te ontginnen en long term relaties op te bouwen. Vraag en aanbod in evenwicht brengen vergt tijd en aftasten van zowel Tendris Solutions als aanbieder en van de marktpartijen. Tendris Solutions was ambitieus in haar doelstellingen. De vraag is of de markt er al rijp voor was.   Investeerders De ontwikkeling van een nieuwe techniek vraagt een lange adem van investeerders. Er zal voldoende geld moeten zijn om de techniek zodanig uit te ontwikkelen dat deze effectief is toe te passen in een commercieel proces. Als er tegenvallers zijn zullen de investeerders zo nodig bereid moeten zijn aanvullende financiering te verstrekken. Een voorwaarde is dan wel dat de investeerders voldoende vertrouwen hebben in een goede return on investment op de langere termijn. Een bekende uitspraak is dat je niet failliet gaat van te veel aan schulden maar wel aan een te kort aan liquiditeit ("cash is King"). Het is goed mogelijk dat de investeerders niet bereid zijn geweest de plannen van Tendris Solutions nog langer te financieren.  

Keuzes van het management

Tot slot zijn er keuzes van het management die mogelijk anders zijn uitgepakt dan gepland. Hoe het businessplan erin detail uit heeft gezien weten wij niet. Er zal in ieder geval op allerlei terreinen met aannames zijn gewerkt zoals het tempo van de technische ontwikkeling,  de keuze voor de producten en de afzetmogelijkheden, de financieringsbehoefte en de kasstromen. Er zijn veel variabelen die anders kunnen uitpakken dan verwacht of gehoopt en voor  problemen zorgen die financiële consequenties hebben.   Naar verwachting zullen de curatoren in hun tweede faillissementsverslag hun visie geven op de oorzaken en achtergronden van dit faillissement.     Lees ook: https://fd.nl/ondernemen/1191591/tendris-onderdeel-van-duurzaam-ondernemer-ruud-koornstra-failliet   Dit artikel is geschreven door Arthur Sweens, advocaat voor ondernemers en curator in Alkmaar en Den Helder. Heeft u vragen bel Arthur Sweens op 0223-660114 of 06 22423073 (ook voor WhatsApp). Mail naar sweens@knuwer.nl