Stormschade en huurwoning

Arthur Sweens
25 februari 2022
Vastgoed- en Huurrecht

Stormschade en huurwoning

Stormschade

De stormen van de afgelopen week hebben overlast en schade veroorzaakt. Verhuurders en huurders hebben soms vragen wie voor het herstel moet betalen van schade aan een huurwoning.

 

Schade aan opstal en schade aan inboedel

Een onderscheid wordt gemaakt tussen schade aan de woning zelf (de opstal) en schade aan de inboedel en andere zaken.

 

Tot de opstal behoort - kort gezegd - alles wat vast zit aan de woning en de constructie. Roerende zaken - dus alles wat verplaatst kan worden - vallen vrijwel altijd onder inboedel.

 

Uitgangspunt is dat de verhuurder als eigenaar van de woning verantwoordelijk is om schade aan de opstal te repareren. Dit betekent dat afgewaaide dakpannen, kapotte dakgoten en dergelijke door de verhuurder moeten worden hersteld en vergoed.

 

Bouwwerken door huurder aangebracht

Discussie kan ontstaan over zaken die de huurder zelf heeft aangebracht een die juridisch gezien tot de opstal behoren. Denk aan schuttingen, tuinhuisjes, carports en dergelijke. Uitgangspunt is dat dit soort bouwwerken worden aangemerkt als onroerende zaken en niet als inboedel.

 

Van belang is wie deze bouwwerken heeft geplaatst. Als dit door de verhuurder is gedaan dan vallen deze bouwwerken onder het gehuurde en zal de verhuurder voor herstel moeten zorgdragen.

 

Het komt regelmatig voor dat huurders zelf dit soort bouwwerken aanbrengen. Als er geen nadere afspraken met de verhuurder over zijn gemaakt, dan vallen door de huurder zelf aangebrachte bouwwerken niet onder het gehuurde. In geval van schade is de verhuurder dan ook niet gehouden die te herstellen. Veel inboedelverzekeringen voorzien hierin door het huurdersbelang onder de dekking te brengen (alsof het inboedel is). In dat geval wordt de schade vergoed door de verzekering die de huurder zelf heeft afgesloten.

 

Schade aan inboedel

Schade aan de opstal leidt vaak ook tot schade aan de inboedel. Een bekend voorbeeld is lekkage die het gevolg is van schade aan het dak of een gesneuvelde ruit. Als de woning goed onderhouden is zal in het algemeen schade aan de inboedel worden gedekt door de eigen inboedelverzekering van de huurder.

 

Het komt ook veel voor dat er sprake is van achterstallig onderhoud waardoor de schade is veroorzaakt of waardoor de schade groter is dan die zou zijn geweest bij behoorlijk onderhoud. In dat geval kan de schade op de verhuurder worden verhaald en zal de eigen inboedelverzekering niet altijd dekking bieden. De verzekeraar verwijst dan naar de verhuurder.

 

Schade door een afgewaaide dakpan

De zaken die door een storm raken beschadigd kunnen ook zelf weer schade veroorzaken aan een andere zaken. Denk aan een dakpan die op een auto valt. De gebruikelijke route is dat de eigenaar van de auto de schade meldt bij haar verzekeraar en de verzekeraar zal onderzoek doen wie aansprakelijk kan worden gehouden en door welke verzekering dekking moet worden geboden.

 

Als de autoverzekering voor dit soort schade geen dekking biedt dan zal de eigenaar van de auto de eigenaar van de woning waar de dakpan van is afgewaaid rechtstreeks moeten aanspreken. Als er in de omgeving meer dakpannen van verschillende woningen zijn afgewaaid, kan het nog wel lastig zijn te achterhalen welke woningeigenaren moet worden aangesproken.

 

De eigenaar van de auto moet er overigens rekening mee houden dat de woningeigenaar zal aanvoeren dat er sprake is van overmacht. Als het om een goed onderhouden woning gaat zal het afwaaien van een dakpan als gevolg van een hevige storm zeer waarschijnlijk overmacht opleveren. In dat geval is de woningeigenaar niet aansprakelijk en kan de schade ook niet op haar worden verhaald.

 

Dagelijks onderhoud voor rekening huurder

Op deze plaats is het goed op te merken dat het dagelijks onderhoud in het algemeen voor rekening van de huurder komt. Het gaat dan om kleine reparaties die de huurder vrij eenvoudig zelf kan uitvoeren en betalen. Denk aan het vastzetten van deurknoppen, het vervangen van hangen sluitwerk, elektrische schakelaars en dat soort zaken.

 

Meldplicht huurder

Op grond van de wet heeft de huurder de verplichting schade aan het gehuurde zo spoedig mogelijk te melden aan de verhuurder. De huurder is ook verplicht om indien mogelijk voorzieningen te treffen om verdere schade te beperken. Als de huurder de schade niet tijdig meldt en als gevolg hiervan weer extra schade ontstaat, dan zullen de kosten hiervan voor rekening van de huurder kunnen komen.

 

Dit artikel is geschreven door Arthur Sweens, advocaat voor ondernemers en huurzaken. Heeft u vragen? Bel op 0223-239 011 of 06 22 42 30 73 of mail naar sweens@knuwerdenhelder.nl