Ben jij een goed verhuurder?

Faye Versteeg
11 juli 2023
Vastgoed- en Huurrecht

Schimmel tot aan het plafond in de woning die verhuurd wordt. Huurders die geïntimideerd worden, zodat zij de woning noodgedwongen verlaten. Het komt geregeld voor en de overheid wil daar korte metten mee maken.

 

De Wet Goed Verhuurderschap is op 1 juli 2023 in werking getreden. Om je niet te vermoeien met allerlei wetsartikelen neem ik je mee in een praktische benadering. Nog meer regels waaraan jij je moet houden als verhuurder

Als verhuurder (en als huurbemiddelaar of beheerder) wordt nu wettelijk van jou verwacht dat je ‘goed verhuurderschap’ toont. Het doel van deze wet is om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan.

Let op: deze wet is alleen van toepassing op verhuurders van woonruimte.

Hoe check jij of je een goed verhuurder bent?

Jij wilt vast weten of je aan de eisen voldoet. Daarom geef ik je hierbij een korte checklist om te beoordelen of huurders jou als verhuurder met een beroep op deze nieuwe wetgeving kunnen dwarsbomen.

 

Een 6-stappenplan:

Kijk eens hoe jij als ‘goed verhuurder’ scoort op de volgende 6 punten:

1. Een transparante, duidelijke selectieprocedure

Hoe selecteer jij jouw huurders? Bij het opstellen van jouw selectiecriteria mag er geen sprake zijn van bevooroordeling of jouw eigen voordeel vooropstellen. Het moeten objectieve criteria zijn. En die moeten openbaar, voor iedereen inzichtelijk zijn. Wijs je een huurder af? Dan moet jij jouw keuze motiveren.

2. Niet intimideren en niet discrimineren

Het klinkt vrij logisch, maar in de praktijk zien wij het toch weleens gebeuren. Als verhuurder mag je de huurder niet intimideren.

Ken je verder het begrip woondiscriminatie? Je mag als verhuurder niemand afwijzen vanwege kenmerken die niet van belang zijn voor het huren van een woning. Om dit te voorkomen, moet je een schriftelijk beleid vaststellen en publiceren. Alle betrokkenen, inclusief jouw medewerkers, moeten hiervan op de hoogte zijn en het beleid uitvoeren.

3. De waarborgsom: schriftelijk informeren en maximale hoogte

Een huurder moet voortaan schriftelijk geïnformeerd worden over een eventuele waarborgsom. Deze mag niet hoger zijn dan 2x de kale huurprijs per maand.

Wordt de huurovereenkomst beëindigd? Betaal de waarborgsom dan binnen 14 dagen terug aan de huurder. Natuurlijk mag je eventuele schade of achterstallige betalingen daarop inhouden als je dit goed kunt onderbouwen. Bij een verrekening met de waarborgsom heb je langer de tijd om te betalen, namelijk 30 dagen na einde huurovereenkomst.

4. Servicekosten: schriftelijk informeren en jaarlijks specificeren

Vergeet verder niet om de huurder elk jaar schriftelijk te informeren over eventuele servicekosten. En specificeer deze met volledige kostenoverzichten.

5. De huurovereenkomst: altijd schriftelijk

Er is een einde gekomen aan het tijdperk van mondelinge huurovereenkomsten. Voortaan dien je de huurovereenkomst altijd schriftelijk vast te leggen.

6. Je moet de huurder informeren over…

Dit is een lijstje om toe te voegen aan jouw standaard documenten. Er is nu een hele waslijst aan rechten en plichten, waarover je de huurder moet informeren:

  • het gebruiken van de woning zoals is afgesproken in de huurovereenkomst;
  • wanneer de verhuurder de woning zonder toestemming van de huurder mag betreden;
  • de verschillende soorten huurovereenkomsten en informatie over de huur en huurprijsbescherming;
  • dat de huurder zich bij gebreken kan wenden tot de verhuurder;
  • dat de huurder de mogelijkheid heeft om zich te wenden tot de Huurcommissie of de kantonrechter;
  • de eventuele servicekosten en het jaarlijks verstrekken van een kostenspecificatie;
  • informatie over de waarborgsom;
  • de contactgegevens van de verhuurder of beheerder;
  • de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.


Toezicht en handhaving door de gemeente

Vanaf nu heeft de gemeente meer bevoegdheden om goed verhuurderschap af te dwingen. Zij heeft een toezichthoudende en handhavende rol. En kan behoorlijk hoge boetes opleggen als de wet niet wordt nageleefd.

Ook nieuw is dat iedere gemeente een meldpunt heeft gekregen, waar huurders klachten kunnen indienen over ongewenst huurgedrag.

Soms kan de gemeente zelfs verhuurvergunningen verplichten binnen bepaalde gebieden. Het is absoluut aan te raden om uit te zoeken of een vergunning vereist is, voordat je een woning wilt gaan verhuren.


Geen zin in administratieve rompslomp? Wij reiken je de helpende hand

Je bent dus vanaf nu verplicht om de huurder uitgebreid te informeren bij aanvang van een nieuwe huurovereenkomst. En wij kunnen ons voorstellen dat jij andere dingen te doen hebt dan daarvoor standaard documenten op te stellen. Wij hebben dat dus voor jou gedaan.

Ben je verhuurder van woonruimte en wil je graag een modelbrief ontvangen dat je zo aan de huurder kunt doorsturen? Neem dan contact op met mr. Faye Versteeg en/of mr. Marieke Frank van Knuwer advocaten. Hiervoor kan je onderstaande contactgegevens gebruiken:

Faye Versteeg

versteeg@knuwerdenhelder.nl

0223 660 114

 

Marieke Frank

frank@knuwerdenhelder.nl

0223 660 114