Makkelijk is soms moeilijk uit te leggen.

Chantal Teerenstra
04 juli 2023
Familie-, Jeugd- en Erfrecht

In alimentatieland wil men het rekenen steeds makkelijker maken. Lijkt leuk, is het niet altijd. Ik leg het je uit.

Behoefte

Stel je voor: je hebt een zoon uit een eerste relatie, bent gescheiden en hebt met jouw nieuwe partner een dochter gekregen. Dan kosten jouw kinderen op dezelfde leeftijd evenveel toch? Niet in alimentatieland.

Bij kinderalimentatie kijken wij namelijk naar tabellen om de behoefte (kosten) van een kind vast te stellen. Lekker makkelijk, gewoon aflezen. Jij en jouw ex-partner hadden per maand € 2.000 netto gezinsinkomen. Nu heb je met jouw partner per maand € 3.000 netto gezinsinkomen. Dan komt uit de tabellen dat jouw dochter meer kost per maand dan jouw zoon.

Dus ga je naar een pretpark met jouw zoon en dochter? Dan mag jouw zoon een raket ijsje en jouw dochter een magnum. Makkelijk? Ik vind het lastig uit te leggen.

Stiefouders

Een ander voorbeeld: jij bent na de scheiding opnieuw getrouwd, jouw ex woont ook met iemand samen maar is niet getrouwd. Jullie hebben co-ouderschap.

Het inkomen van degene met wie jij getrouwd bent, telt mee in de alimentatieberekening. Voor jouw ex-partner is dat heel anders; zij zijn niet getrouwd en dus telt het inkomen van die nieuwe partner niet mee.

Kortom, aan jouw kant is de draagkracht veel hoger dan aan de kant van jouw ex-partner. Enkel en alleen omdat jij getrouwd bent en de ander niet. Het leek zo makkelijk: getrouwd? Ja, dus het inkomen van de stiefouder meenemen. Is het eerlijk? Dat vind ik moeilijk uit te leggen.

Gelukkig heeft minister Weerwind aangekondigd dat hij de wet op dit punt wil gaan veranderen. Stiefouders worden dan niet meer meegenomen in de berekening.

Is dat dan makkelijker? Dat is ook maar de vraag. De ene ouder is getrouwd en heeft alle kosten en inkomsten samen met iemand. De andere ouder doet alles alleen. Dan lijkt het ook scheef te gaan in de berekening als je doet alsof beide ouders alleen zijn.

Draagkracht

En dan een laatste uitdaging. Simpel gezegd wordt ervan uit gegaan dat jij 30% van jouw netto inkomen voor wonen nodig hebt. Daarmee wordt standaard gerekend.

Wat doe je dan als jij de dure woning hebt overgenomen die jullie tijdens de relatie samen hadden? En dus veel hogere woonlasten hebt dan die 30%.

Of hoe ga je ermee om als jouw ex-partner nu weer bij zijn ouders op zolder slaapt en dus helemaal geen woonlasten meer heeft?

Je kunt hier onderuit, maar je moet van goeden huize komen. Die 30% lijkt makkelijk, maar pakt soms oneerlijk uit.

Conclusie

De wens om het berekenen van (kinder)alimentatie steeds makkelijker te maken, roept heel veel nieuwe vragen op. Het is nu nóg belangrijker om scherp te zijn. En om de alimentatie te laten berekenen door iemand die daar veel verstand van heeft.

Heb jij een vraag? Neem gerust contact met mij op. Ik denk graag met je mee.

Chantal Teerenstra
teerenstra@knuwerdenhelder.nl