Arbeidsrecht

Ronald Muurlink
23 november 2017
Arbeidsrecht

Niet-genoten vakantiedagen moeten worden vergoed naar 100 procent van het loon, ook in het geval van faillissement en de daarop volgende faillissementsuitkering op grond van de Werkloosheidswet

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een werknemer vakantie opneemt tijdens een ziekteperiode, maar dat de werkgever vervolgens het salaris niet volledig doorbetaalt maar met de korting die tijdens de ziekteperiode geldt. Dit is niet correct, omdat – ook tijdens een ziekteperiode – een opname van vakantiedagen recht geeft op volledige doorbetaling van het salaris. De gedachte daarachter is dat in de betreffende periode de werknemer ook geen re-integratieverplichtingen heeft.

In de uitspraak waarin de Centrale Raad op 22 november 2017 heeft geoordeeld, was sprake van een werknemer die een gedeeltelijke WAO-uitkering ontving. Na ziekmelding bij de werkgever hoefde de werkgever vanaf het tweede ziektejaar nog maar 70% van het loon te betalen. Bovendien kon de WAO-uitkering op het loon in mindering worden gebracht. In het tweede ziektejaar is de werkgever failliet verklaard en verloor de werknemer dus zijn baan. De Werkloosheidswet kent een voorziening, waarin de nog openstaande betalingsverplichtingen van de werkgever worden overgenomen. Het gaat dan ook om de overname van vakantiedagen. Echter, het UWV heeft bij de betaling van deze dagen geen 100 procent vergoed, maar 70 procent van het loon. Bovendien heeft het UWV de WAO-uitkering die de werknemer ontving ook op deze uren in mindering gebracht. De werknemer was het hier niet mee eens. De procedure is uiteindelijk bij de Centrale Raad van Beroep terechtgekomen.

De Raad concludeert dat de werkgever bij het einde van het dienstverband van de werknemer op grond van Europese regels gehouden zou zijn geweest om 100 procent van het loon te betalen over de niet-opgenomen vakantieuren, ook al was de werknemer ziek. Daarom was het UWV daar na een faillissement ook toe verplicht. Ook de WAO-uitkering mocht niet worden gekort op de door het UWV te vergoeden vakantieuren.

Wat mij betreft een juiste en ook rechtvaardige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl (ECLI:NL:CRVB:2017:4017)

Auteur

Dit artikel is geschreven door mr. Ronald Muurlink en ontleend aan het persbericht dat op 22 november 2017.

Mocht u nadere informatie willen over dit onderwerp of een afspraak willen maken dan kunt contact met hem opnemen of één van de andere leden van onze vakgroep Arbeidsrecht. Hieronder treft u de leden van onze vakgroep aan:

Kantoor Alkmaar : Ronald Muurlink, Roel van Velzen.

Kantoor Den Helder : Marieke Frank.