Ondernemer en echtscheiding

Nieuws

Harm van Lingen
10 augustus 2015
Familie-, Jeugd- en Erfrecht


Het nut van huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden worden veelal afgesloten omdat één van de twee echtgenoten een ondernemer is, met als doel het ondernemersrisico te scheiden van het privévermogen. Of juist om het familiekapitaal, soms vervat in een familiebedrijf, binnen de familie te houden en niet “de koude kant” daar een claim op te laten krijgen. In die zin wordt er over nagedacht, voor het huwelijk en/of voor het opmaken van de huwelijkse voorwaarden. Maar daarna verdwijnt die akte met de huwelijkse voorwaarden onder in een la en wordt er nooit meer aan gedacht. Tot de bom barst en het huwelijk strandt. Dan blijkt (in 99 van de 100 gevallen) dat er geen goede uitvoering is gegeven aan de regeling zoals vervat in de huwelijkse voorwaarden. De consequenties daarvan zijn groot. Het is nagenoeg ondoenlijk om de financiële stromen van tijdens het huwelijk, achteraf nog te ontrafelen. Juridisch gezien ontstaan er daardoor allerlei complicaties. En dat levert voer op voor advocaten en procedures. Het is ongetwijfeld een lastig onderwerp om aan te snijden, maar – zeker wanneer het om noemenswaardige vermogens gaat - kan het van groot belang zijn (en ook in beider belang zijn) om eens in de x jaren ook tijdens het huwelijk advies in te winnen bij een accountant, notaris of advocaat, over de financiële verhoudingen, verrekeningen en dergelijke. Het is lastig om als echtelieden iets dergelijks te bespreken, maar nog veel lastiger (en duurder) om dat pas als ex-echtelieden te doen.
Harm van Lingen is lid van de vakgroep familierecht en van de vakgroep ondernemingsrecht van Knuwer advocaten.
harmvanlingen@knuwer.nl