Indexering alimentatie 2016: 1,3%

Nieuws

23 november 2015


Ieder jaar rond november bepaalt de Minister van Justitie met welk percentage de alimentatiebedragen stijgen. Dit percentage is afhankelijk van de verwachte loonstijging (het loonindexcijfer van het CBS). Met ingang van 1 januari 2016 gaan de alimentatiebedragen met 1,3% omhoog ten opzichte van dit jaar. Indexering alimentatie 2005 – 2016: 2005: 1,1% 2006: 0,9% 2007: 1,8% 2008: 2,2% 2009: 3,9% 2010: 2,3% 2011: 0,9% 2012: 1,3% 2013: 1,7% 2014: 0,9% 2015: 0,8% 2016: 1,3% Voor het berekenen van het juiste alimentatiebedrag kunt u de rekentool van het LBIO gebruiken. Heeft u problemen met het (blijven) voldoen of ontvangen van uw alimentatie? En wilt u een (her)berekening van de alimentatieverplichtingen? Dan kunt u contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten in Alkmaar op telefoonnummer: 072-512 7117 of in Den Helder op telefoonnummer: 0223-660 114.