Levenslang door niet betalen alimentatie

Eveline Martina-Dirks
17 januari 2022
Familie-, Jeugd- en Erfrecht

Levenslang door niet betalen alimentatie

Eind vorig jaar maakte RTL Nieuws bekend dat er een Australische man tot het jaar 9999 vast zit in Israël in verband met het niet betalen van alimentatie. Australiër tot het jaar 9999 vast in Israël om niet betalen alimentatie | RTL Nieuws

 

De Australiër mag Israël tot het jaar 9999 niet verlaten omdat hij zijn ex-vrouw en kinderen een bedrag van ruim twee miljoen euro verschuldigd is. De man heeft al sinds 2013 een uitreisverbod. De Israëlische rechter oordeelde dat de man (omgerekend) ruim € 1.400,- per maand moet betalen voor zijn twee kinderen tot zij 18 jaar oud zijn. Het gezin woonde in Australië. De vrouw keerde in 2011 met de kinderen terug naar Israël, haar land van herkomst. In 2012 reisde de man zijn gezin achterna. De rechtbank in Israël besliste daarna dat hij het land niet meer mag verlaten tenzij hij de alimentatie betaalt.

Het artikel maakt niet duidelijk in hoeverre de man aan zijn verplichting voldoet. Hoe men tot een bedrag van ruim twee miljoen euro komt is ook onduidelijk. Het artikel dient om men bewust te maken van de consequenties van het niet nakomen van een onderhoudsverplichting.

 

Ook in Nederland kunnen vergaande maatregelen worden opgelegd als men de alimentatie niet of niet volledig betaalt.

Het meest eenvoudig is om over te gaan tot tenuitvoerlegging (executie) van de beschikking van de rechtbank. Betaalt men niet dan kan een incasso met alle bijbehorende kosten volgen. Als onderling afspraken zijn gemaakt maar die afspraken zijn niet door de rechtbank bekrachtigd dan is deze executie niet zomaar mogelijk. Om die reden is het belangrijk om afspraken over de alimentatie altijd te laten bekrachtigen door de rechtbank. Op deze wijze krijgt men een zogenaamde executoriale titel.

 

Het artikel over de Australische man lijkt wellicht wat vergaand, maar ook in Nederland kunnen vergaande maatregelen worden getroffen als men structureel weigert de alimentatie te betalen. Zo mag iemand worden gegijzeld, ook wel lijfsdwang genoemd, op grond van artikel 585 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dit kan worden opgelegd als aannemelijk is dat andere dwangmiddelen geen uitkomst zullen bieden en het belang van de alimentatiegerechtigde de lijfsdwang rechtvaardigt. Daarnaast moet sprake zijn van een betalingsonwil en niet een betalingsonmacht. Wordt de tenuitvoerlegging van een lijfsdwang toegestaan, dan betekent dit dat de alimentatieplichtige in hechtenis blijft totdat de alimentatie wordt betaald. Een zware maatregel.

 

Dit maakt maar weer duidelijk dat men de onderhoudsverplichting serieus moet nemen. Als men het niet eens is met de hoogte van de alimentatie dan is het belangrijk om een deskundige in te schakelen en niet voor eigen rechter te gaan spelen. De deskundige kan dan beoordelen of de alimentatie inderdaad niet juist is doordat deze niet juist is vastgesteld of doordat een wijziging in de omstandigheden niet langer juist is.

 

Heeft u vragen over onderhoudsverplichtingen? Neem dan contact op met mr. Eveline Martina-Dirks, advocaat en mediator Familierecht bij Knuwer advocaten Alkmaar (dirks@knuweralkmaar.nl / 072-5127117).